streda 12. decembra 2012

PC REVUE - OpenPark


Lietajúci chrúst
V poslednom čase sa stále viac objavujú informácie o prevratných technológiách, ktoré by mohli zásadným spôsobom vyriešiť kľúčové problémy ľudstva. Informácií je veľmi veľa a je naozaj dosť ťažké urobiť si objektívny názor, či a do akej miery sú pravdivé, či daný objav má šancu pretransformovať sa do podoby reálne použiteľného produktu alebo ide o zaujímavý fyzikálny jav, opakovateľný len v laboratórnych podmienkach.Vždy, keď sa objaví niečo prevratné, čo vybočuje z nášho aktuálneho rámca poznania, máme problém to „niečo nové“ prijať. Jeden extrém je všetko nové zatracovať, spochybňovať bez overenia si faktov, pričom často až veľký časový odstup ukáže, ako fatálne sme sa mýlili. Poznáme slávny výrok, že zariadenie ťažšie ako vzduch nemôže vzlietnuť, či „výpočty“ spred 150 rokov, že automobil bude nebezpečný a pri rýchlosti nad 60 km/h sa cestujúci v ňom zadusia. Alebo výpočty, že chrúst nemôže lietať, pretože povrch jeho krídel a rýchlosť, akou sa pohybuje, nevytvára dostatočnú aerodynamickú silu. Na druhej strane sa už objavilo veľa podvodníkov s perpetuum mobile či vedcov, ktorí sa bezúspešne snažili zo svojich prototypov dostať viac, ako bolo reálne možné.  Najlepšie je asi zaujať miesto v neutrálnom strede a s kritickým prístupom prehodnotiť všetky fakty a súvislosti.

Jedna z oblastí, ktoré sú momentálne v kurze, sú technológie a zariadenia na výrobu energie, ktorá by bola zadarmo, prípadne vyrobená pri rádovo nižších nákladoch ako doteraz. Pokusy s výrobou takéhoto zariadenia pochádzajú ešte z dôb mysteriózneho Nikolu Teslu a odvtedy prišlo na svet viacero viac či menej úspešných projektov. V súčasnosti sa najviac tešia záujmu motory poháňané permanentnými magnetmi. Napríklad Dr. Tom Bearden má dva funkčné modely takéhoto zariadenia. Používa elektrický vstup 6 wattov na smerovanie magnetického poľa pochádzajúceho zo špeciálne upraveného permanentného magnetu. Magnetické pole je púšťané striedavo do jednej a druhej kolektorovej cievky. Zariadenie je schopné dodávať 96 wattov elektrickej energie do záťaže. Okrem neho existuje viacero ďalších zariadení na báze MEG (Motionless Electromagnetic Generator), ktoré produkujú krútiaci moment s použitím iba permanentných magnetov.

Pred rokom sa v talianskej Bologni uskutočnil test 1 MW generátora energie na princípe LENR (Low energy nuclear reaction) – zjednodušene povedané, ide o studenú fúziu, v tomto prípade na báze Ni-H (nikel-vodík), pričom energia je produkovaná vo forme tepla. Jeho autorom je Dr. Andrea Rossi a test generátora E-Cat, ako ho nazýva, mal s definitívnou platnosťou odpovedať na otázku, či technológia funguje alebo nie. E-Cat v tomto teste kontinuálne generoval po dobu 5,5 hodiny 470 kW energie v režime uzavretej slučky (bez externého zdroja). Zákazník, ktorý potenciálne 1 MW jednotku bude kupovať, označil test za úspešný. Na testovaní bolo prítomných mnoho vedcov a zástupcov univerzít z Talianska a Švédska.
Kľúčovou postavou nových technológií je však najmä iránsky vedec Mehran Keshe, riaditeľ Keshe Foundation, ktorá sa okrem energetiky zaoberá aj tajuplnými aktivitami v oblasti medicíny, dopravy či vesmírnych letov. V jeho prípade je zaujímavý aj prístup k zdieľaniu svojho intelektuálneho vlastníctva. Za posledných 6 rokov podal množstvo medzinárodných patentov, aby zabránil prípadnému blokovaniu svojich technológií zo strany jednotlivcov alebo záujmových skupín a aby všetky krajiny mali rovnakú príležitosť na ich využívanie. Technológie sú voľne k dispozícii pre každú vládu v prospech všetkých občanov. Dr. Keshe prostredníctvom diplomatických zastúpení v Bruseli ponúkol každej vláde kľúč USB s opisom technológií, ktoré sú k dispozícii. Viaceré krajiny si už tieto informácie prevzali. Oslovil aj slovenské zastúpenie, hádajte, s akým výsledkom...

Prečítal som si dosť veľa článkov o uvedených vynálezoch, ako aj diskusné príspevky k nim, pozrel som si demonštračné videá predvádzajúce uvedené generátory na univerzitnej pôde, ako aj vzory patentových prihlášok. Pravdupovediac, úprimne neviem, čo si mám o tom myslieť. Niektoré projekty vyzerajú ako sci-fi alebo prinajmenšom až príliš optimisticky, ale to je možno len spontánna reakcia konzervatívnej časti môjho starého vedomia. Verím, že v blízkej budúcnosti sa objavia nové technológie, ktoré v mnohých oblastiach zásadným spôsobom zmenia náš život. Neviem, kedy prídu, či to budú tieto alebo iné technológie, ale viem, že ich prijatie a praktické nasadenie do života by bolo v súčasnosti veľmi náročné a dramatické. Proti ich nasadeniu budú energetické spoločnosti, ktoré prídu o svoje postavenie a príjmy, rovnako aj investori, banky či finančné domy. S ich prijatím budú mať problém aj vlády a iné záujmové skupiny, ktoré sa nebudú chcieť pripraviť o výhody moci, závislosti a možnosti manipulácie. Z lacnej energie alebo energie zadarmo nikto nezbohatne, nik pomocou nej neovládne svet, ale naopak, pripraví o moc tých, ktorí sa jej držia ako kliešť. Preto je lacná alebo voľná energia pre niektorých jedincov nebezpečná. Na to, aby spoločnosť dokázala prijať takéto revolučné technológie, musí sa zásadne zmeniť. Od rivality a získavania výhod na úkor druhej strany smerom k spolupráci a zdieľaniu zdrojov, vedomostí a poznania. Dúfajme, že takýto „kvantový“ skok v spoločenskom vedomí už nie je ďaleko.


PC REVUE 12/2012 OpenPark
Autor: Martin Drobný


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára