pondelok 1. novembra 2004

PC REVUE

Jednou z prekážok, ktoré bránia rýchlejšiemu napredovaniu informatizácie na Slovensku, je chýbajúci zaujímavý a užitočný obsah na internete. Tak to aspoň tvrdia mobilní operátori, poskytovatelia prístupu na internet, dodávatelia IT produktov a služieb či predstavitelia štátnej správy. V tomto jednom sa bez problémov zhodnú a nedá sa nimi nesúhlasiť. No ak príde reč na to, kto by mal byť tým „veľkoposkytovateľom“ obsahu, predstavy sa už rozchádzajú a čaká sa na príchod niekoho tretieho, kto by to tu konečne rozhýbal. Kto do slovenského internetu investuje peniaze, čas a energiu a následne ostatným vytvorí obchodné príležitosti alebo splnenie politického programu.

Niežeby na slovenskom webe nebol nijaký obsah. Isteže je, ale len do tej miery, pokiaľ sekundárne prináša jeho poskytovateľom aspoň nejaký komerčný efekt. Alebo pokiaľ nadšencom, ktorí ho vytvárajú na nekomerčnom základe, vydrží peňaženka, nervy a zapálenie pre dobrú vec.
Dobrým príkladom komerčného prístupu sú servery o zdraví. Väčšinou za nimi stoja farmaceutické firmy alebo priamo súkromní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Nájdete na nich informácie o chorobách, ktoré priamo súvisia s ich portfóliom liekov či služieb. Ak však hľadáte komplexnú on-line encyklopédiu o zdraví, nenájdete ju. Ak viete, ako hľadať, požadované informácie si nakoniec ako-tak poskladáte. Niečo nájdete čiastočne aj na našich serveroch, ale skôr na tých českých alebo svetových. No bežný občan, ktorý nevie, ako na to, či neovláda dobre nijaký cudzí jazyk, má smolu. A preto keď sa mu vyhodí podozrivá vyrážka, uteká hneď za doktorom alebo, naopak, v opačnom extréme, keď sa mu objavia čudné príznaky, v obavách toho najhoršieho radšej nikam nejde, hoci by si možno mohol na internete nájsť informáciu, že stačí upraviť stravu alebo životný štýl. Prípadne treba síce navštíviť lekára, ale možná choroba má veľmi dobrú prognózu vyliečenia. Vytvoriť takýto alebo podobný informačný portál nie je technicky žiadny problém, ale chce to najmä peniaze a tých v prostredí slovenského internetu nie je veru veľa. Ďalšou požiadavkou je komplexnosť informácií, slovenské prostredie, jednoduchý a rýchly prístup k obsahu.

Mám však riešenie. Nie je síce veľmi reálne, že sa uskutoční, ale možno prinúti kompetentných zamyslieť sa. Myšlienka je jednoduchá. Tak ako existuje verejnoprávna televízia, rozhlas či tlačová agentúra, nech existuje aj verejnoprávny informačný portál na internete.
Neviem, čo by mal prakticky vyjadrovať termín verejnoprávny, ktorým sa označuje charakter štátnych médií, ale ako laik si predstavujem, že ide o niečo ako vyšší štátny záujem poskytovať občanom informácie vo verejnom záujme. Z tejto opäť nič nehovoriacej frázy skúsim dedukovať, že pôjde asi o informácie, ktoré by komerčné médiá bežne neposkytovali: spravodajstvo z regiónov, okrajové žánre a dokumenty, témy pre minoritné skupiny obyvateľstva národnostné menšiny atď.
Vyrábanie „verejnoprávnych“ relácií by pritom mohlo fungovať aj na princípe zadania a výberového konania. Nech štátne orgány nadefinujú štruktúru a obsah takýchto relácií a zadajú ich do výroby tej televízii, rádiu či agentúre, ktorá urobí najlepšiu ponuku. Bude to jasné, transparentné a určite lacnejšie ako to, čo beží teraz. A nemuseli by sme vynakladať toľko peňazí na dotovanie štátnych médií, pri ktorých nie je jasné, ktorá časť vysielania je tá „verejnoprávna“. (Možno by mali začať dávať nejaký symbol, ikonku do rohu obrazovky alebo predeľovací jingel... :( Nemuselo by nás potom iritovať, ako sa špeciálne STV snaží súťažiť obsahom s komerčnými televíziami. Je potom vysielanie mexických telenoviel či súťaže o Superstar verejným záujmom tohto štátu? Už len poslednou kvapkou sú plačlivé výzvy, aby sme platili aj koncesionárske poplatky...

Osobne si viem predstaviť, aký typ informácií by mal občan vo verejnom záujme dostávať. Môže to byť osveta v oblasti zdravia, výchovy detí, prípravy na rodičovstvo atď. Užitočné by boli určite rôzne poradne, praktické informácie, ako postupovať v rôznych životných situáciách (narodenie, dospievanie, drogy, hľadanie práce, svadba atď.) Časť podobných informácií sa dá nájsť na už existujúcom portáli obcan.sk, ale je to málo a v konečnom dôsledku informácia sa končí na adrese inštitúcie alebo odkaze na zákon alebo súvisiaci dokument niektorého ministerstva. A to je ešte zázrak, že takýto projekt vôbec vznikol, koniec koncov bola to iniciatíva súkromných firiem, ktoré sa chcú angažovať v oblasti eGovernment.

Mám pomerne jasnú predstavu, ako by asi mal vyzerať verejnoprávny informačný portál a aké služby by mal poskytovať bežným ľuďom, aké benefity by priniesol občanom aj štátnej správe. Neviem však, či má zmysel túto tému podrobnejšie rozoberať, keďže na realizáciu takéhoto projektu je nevyhnutná zásadná zmena prístupu orgánov štátnej správy v oblasti informatizácie. A to sme skôr vo sfére sci-fi...

Aby som však nekončil tak negatívne, poukážem na príklad nekomerčného projektu. On-line encyklopédia Wikipedia funguje na princípe open-content (otvorený prístup, voľné použitie a kopírovanie). Existuje už množstvo jazykových mutácií, tá pôvodná anglická (wikipedia.org) má v súčasnosti okolo 360 000 článkov. Slovenských prispievateľov (2500 článkov) čaká ešte veľké množstvo práce...


Zaujímavé čítanie vám želá
Martin Drobný

PC REVUE 11/2004 Editorial
Autor: Martin Drobný