nedeľa 1. februára 1998

PC REVUE

Je to otrava. Tak som sa tešil, kedy už konečne aj k nám „na vidiek“ vyasfaltujú prípojku na tú ospevovanú „informačnú superdiaľnicu“, kedy už budeme žiť v „globálnej informačnej spoločnosti“, a stále nič. Žeby vysedávanie pred monitorom, „ďatľovanie“ na klávesnici, „triafanie“ myšou do ikoniek či „brodenie“ sa webovými stránkami bolo už predzvesťou novej historickej epochy ľudstva? Ťažko. Uplynulé desaťročie neskôr historici asi nazvú zlatou érou PC, ale na skutočne zmysluplné označenie informačná spoločnosť si ešte asi budeme musieť chvíľku počkať. Musím sa priznať, že k tomuto negatívnemu konštatovaniu či povzdychu ma vyprovokovali „optimistické“ články ospevujúce superdiaľnicové „informačné technológie“ a načrtávajúce vízie radostnej budúcnosti, na ktoré často narazím najmä v nepočítačových médiách. Pokúsil som sa preto o letmý pohľad na našu „radostnú“ prítomnosť a blízku budúcnosť z trochu inej pozície.Zdá sa mi totiž, že komunikácia medzi človekom a počítačom je rovnako neprirodzená, ako bola na začiatku éry počítačov. Zdá sa mi, že elektronická zábava a počítačové hry sú rovnako dementné ako pred rokmi, že prísľub použiteľnej virtuálnej reality zostáva zatiaľ len prísľubom, že vyhľadávanie potrebných informácií na Internete vyžaduje pevné nervy alebo sponzora pevnej linky atď. O informačnej hodnote toho, čo sa na nás sype z rôznych strán, najmä z klasických médií, sa radšej nevyjadrujem, aby som náhodou niekoho neurazil. Od prijímateľa informácií sa akoby a priori neočakávala náročnosť výberu, nepožaduje sa určitá tvorivosť, predstavivosť alebo fantázia. Informácie sú poslucháčovi alebo televíznemu divákovi servírované bez ohľadu na vkus, záujem, náladu či ich reálnu potrebu. V tomto pohľade sme len akýmisi pasívnymi prijímačmi signálu. To je síce skôr otázka pre tvorcov informačného obsahu, ale neviem, či túžim byť v budúcej informačnej spoločnosti zaplavovaný informáciami práve takéhoto charakteru, a neviem, či vôbec chcem byť zaplavovaný informáciami.Vízie budúcnosti vždy vyzerajú nesmierne lákavo, najmä keď tie inteligentnejšie filmové či knižné fikcie budúcnosti vzbudzujú väčšinou optimisticky príjemné očakávania. Od želania po skutočnosť je však vždy ešte veľmi dlhá cesta. Problém pritom nie je ani tak v nedostatočnom technickom zázemí či málo vyspelej technologickej podstate, pretože odvážne projekty, ktoré vznikajú v svetových výskumných centrách a vývojových laboratóriách, idú často až za horizont známych vízií budúcnosti. Problém tkvie v tom, že výsledné produkty týchto projektov sa z rôznych príčin nedostanú do praktického používania, do širokých radov potenciálnych spotrebiteľov. Základným predpokladom je, samozrejme, možnosť ich komerčného využitia, čo je poslaním spoločností pôsobiacich v infokomunikačnej oblasti. O tom, že sa im to z rôznych príčin zatiaľ neveľmi darí, svedčí aj to, že sa za uplynulé roky ani príliš nezmenil spôsob využívania počítačov v základných oblastiach ľudských činností. Utešene rastú poradové čísla verzií obľúbených softvérových aplikácií, zvyšuje sa výkon, pamäťová kapacita a funkčnosť počítačov, objavujú sa sieťové počítače, odľahčení klienti, vreckové počítače atď., ale nemení sa podstata pristupovania používateľa k informáciám. Na blízkom obzore sa nečrtá nijaká prevratná technológia alebo produkt, ktoré by tento stav mohli zásadným spôsobom zmeniť. Firmy sa nepúšťajú do riskantných experimentálnych projektov, majú skôr problém prežiť v tvrdom konkurenčnom boji. A tí, ktorí na to aj majú, o tom len radi hovoria…Summa summarum, netreba od príchodu nového tisícročia očakávať priveľa a čakať, že sa po roku 2000 niečo zásadné zmení. Som realista, ale na druhej strane sa rád nechám prekvapiť. Takže uvidíme. Mojím cieľom nebolo znechutiť vás týmto krátkym zamyslením alebo načrtávať obrysy pochmúrnej budúcnosti, ale skôr postaviť do reálneho svetla to, čo sa nám často médiá snažia nahovoriť. Ak vás táto téma zaujala, odporúčam vám do pozornosti články „Kríza PC na obzore?, Varovanie z Wall Street a Ponuka dňa: Lacné počítače.“ Ak teda chcete byť v obraze, chcete vedieť, čo sa bude diať, akým smerom sa vyvíja naša informačná budúcnosť, mám pre vás jedno už známe odporúčanie: čítajte PC REVUE!

PC REVUE 2/1998 Editorial
Autor: Martin Drobný