piatok 1. decembra 2000

PC REVUE

Tak a je tu zase čas na rekapituláciu. Dovolím si s určitým uspokojením konštatovať, že pre PCR bol rok 2000 rokom stabilizácie. Napriek rôznorodým problémom – či už s neplatičmi, tlačiarňou, distribučnou sieťou, alebo sem-tam štrajkujúcou technikou – sa nám podarilo počas uplynulých 12 mesiacov popracovať na skvalitnení obsahu, doplnili sme pár nových rubrík, seriálov, zase sme sa trošku pohrali s grafikou, čo vcelku, dúfam, pomohlo posilniť pozíciu časopisu na trhu. Cez leto sa programoval nový predplatiteľský systém, ktorý by mal umožniť pružnejšie spracúvať objednávky a plánovať expedíciu. Počas jesene sa zostavovala nová podoba nášho webu, takže konečne (!) po dlhých peripetiách budeme môcť posilniť aj naše on line aktivity. V hlave máme ďalšie webové projekty, ktorými by sme vás radi prekvapili; držte palce, aby nám to vyšlo.
Aké sú vyhliadky PCR na budúci rok a čo pre vás pripravujeme? Chceme udržať nastúpený trend, prinášať viac technologických článkov, viac testov a prehľadov, komentovaných článkov, teda materiálov s väčšou pridanou hodnotou. Chceme ešte trochu pošpekulovať nad grafikou, aby bola pútavejšia, no nie rušivá, aby uľahčovala orientáciu v časopise, vhodne dopĺňala obsah článkov. Ak bude dobre vychádzať ekonomika, budeme sa snažiť rozšíriť počet strán, čo všetci privítame. Aj my v redakcii zúfalo hľadáme možnosť umiestniť do časopisu viac článkov, obrázkov a takisto by sme chceli, aby grafika bola vzdušnejšia, aby sme nemuseli používať taký malý font a hustý preklad, ako je to v súčasnosti. Treba za tým však jednoducho vidieť snahu udržať si súčasnú cenovú úroveň a dostať do priestoru vymedzeného ekonomikou čo najviac informácií. Aj tak je každý mesiac „bitka“, ktoré materiály sa zalomia a ktoré sa budú musieť odložiť do ďalšieho čísla. Postihnutí autori majú na mňa za to ťažké srdce, rozsah, a teda cena časopisu však nepustí. Ak by sme stáli dvojnásobok, nebolo by problémom pridať zopár hárkov. Budeme však spolu s tlačiarňou hľadať riešenia, aby sme tieto limity predsa len aspoň trochu posunuli.
Od budúceho roku začne ako súčasť časopisu – zatiaľ aspoň 4-krát do roka – vychádzať aj CD príloha. Dostanú ju všetci, ktorí si CD buď predplatili, alebo si ho kúpia v stánku. Hoci za posledné dva CD tituly sa nám dostalo aj trochu kritiky, treba na našu obranu povedať, že rozhodovanie o ich obsahu nebolo celkom v našej moci, pretože išlo o distribúciu firemných produktov a časopis slúžil viac-menej len ako ich nosič. Pri zostavovaní budúcich CD by sme sa vrátili k pôvodnej obsahovej náplni, to znamená, že okrem elektronickej verzie časopisu a skompletizovaných seriálov bude súčasťou aj výber najaktuálnejšieho shareware, skúšobné verzie nových verzií programov, listingy príkladov zo seriálov v rubrike Progra mujeme, utilitky, hry, možno nejaká zábava atď.
Keď už sme pri tom predplatnom, chcel by som povzbudiť všetkých, ktorí si kupujú časopis v stánku, aby porozmýšľali nad predplatným. Je to jednak lacnejšie, pretože pri celoročnom predplatnom môžete z 12 výtlačkov dostať 3, resp. dokonca až 4 (pri zľavnenom predplatnom) celkom zadarmo. Predplatitelia okrem toho získajú bonus v podobe voľného prístupu k niektorým plateným službám na webe či špeciálnym prílohám, ktoré dostanú len predplatitelia. Pokiaľ je problém s vykrádaním poštových schránok, nebolo by presmerovanie posielania časopisu do práce či školy dobrým riešením? Ak sa pýtate, prečo tak vyzývame na predplatné, odpoveď je veľmi jednoduchá. Jednak je dôležitý fakt, že distribučné spoločnosti si z predajnej ceny časopisu strhávajú 40 % (!), a nie nepodstatná je aj skutočnosť, že to umožňuje lepšie plánovať náklad čísla. A to v konečnom dôsledku môže prispieť k uskutočneniu našich plánov, ktoré by mali priniesť úžitok predovšetkým vám, našim čitateľom.
Často vo svojich príhovoroch spomínam dôležitosť neustáleho vzdelávania sa. Možno s tým už niekomu leziem na nervy, ale núti ma k tomu každodenné presviedčanie sa o pravdivosti tejto skutočnosti. V našej branži to platí dvojnásobne: ľudia s hlbokými vedomosťami zo špecializovaných oblastí IT alebo s kombináciou počítačového a manažérskeho vzdelania majú obrovský potenciál a nadštandardné možnosti uplatnenia sa. Dopĺňať si vzdelanie aj prostredníctvom odborného časopisu by mali nielen počítačoví nadšenci či profesionálni používatelia, ale podstatne širšia počítačová verejnosť. Počítačová gramotnosť by mala patriť k všeobecnému vzdelaniu. Skúste sa preto stať šíriteľmi tohto posolstva, akýmisi evanjelistami informačného veku. Ak pritom nezabudnete nenápadne spomenúť, že existuje aj jeden dobrý domáci počítačový magazín...

Všetko dobré a úspešný štart do nového roku, storočia a tisícročia vám želá
Martin Drobný

PC REVUE 12/2000 Editorial
Autor: Martin Drobný