pondelok 1. decembra 2003

PC REVUE

Tak čo, milí IT spolupútnici, mali ste úspešný rok? My v PCR hádam aj áno, hoci musím priznať, že bol aj dosť ťažký. Jeho výsledky sa nedajú merať len ekonomickými ukazovateľmi alebo nárastom čítanosti PCR, ale aj množstvom porád, hektolitrov vypitej kávy a minerálok, dní a nocí strávených za monitorom či kilometrov precestovaných počas služobných ciest po celom svete.
Tento rok sme dosť veľa síl venovali dobudovaniu nášho autorského zázemia a zefektívneniu niektorých vnútorných procesov pri produkcii PCR. Takisto sa nám zase zväčšil počet strán, rozšírila sa najmä časť prehľadových a technologických článkov v rubrike Revue. Veľa času sme venovali nášmu spravodajskému serveru itnews.sk, ktorý sa už konečne blíži k našim predstavám, ako by mal takýto server vyzerať tak, aby bol primerane odborný a súčasne aj zaujímavý (ale určite nie bulvárny). Novému dizajnu sa prispôsobili aj moduly pcrevue.sk a itregister.sk a pribudli aj ďalšie nové. Koniec koncov „mrknite“ sa na internet, ako sa vám pozdáva podoba nášho IT portálu, a dajte nám feedback. Pripravujeme aj nové vlastnosti, a tak budú vaše postrehy veľmi cenné.
Každý mesiac sme sa vám snažili namiešať vyvážený koktail obsahu pre CD prílohu. Tá pravidelne obsahovala mix užitočných nástrojov, skúšobných či ostrých verzií aktuálneho softvéru, ovládačov, záplat, elektronických kníh či článkov, ktoré sa už do PCR nezmestili. Ale aj filmových trailerov, pesničiek či hier, veď treba aj trochu tej zábavy, aby si každý mohol vybrať. V budúcom roku by mali pribudnúť plnohodnotné encyklopédie, kompletné filmy, hry, úplné verzie komerčného softvéru, ale nechcem všetko dopredu prezrádzať. Myslím, že tí, ktorí si PCR predplatia aj s CD prílohou, nebudú ľutovať a na vyše ušetria aj nejakú korunu. Veď už len maloobchodná cena jednotlivých encyklopédií sa pohybuje okolo 700 – 1300 Sk. A my ich počas roka plánujeme dať na CD niekoľko.
V budúcom roku plánujeme pridať do PCR aj vydávanie špecializovaných príloh, kompletne pokrývajúcich niektoré z oblastí, ktoré sa v súčasnosti tešia najväčšiemu záujmu a kde to najviac vrie: vreckové počítače, domáce kino, digitálna fotografia, mobilné riešenia atď.
Možno sa vám zdá, že trpíme masochizmom, ak už teraz toho máme dosť a napriek tomu si pridávame ďalšie úlohy. V skutočnosti je to však iba úsilie robiť svoju prácu čo najlepšie, preto sa snažíme neustále náš/váš magazín zlepšovať. A keď sem-tam dostaneme nápad, čo iné by sme ešte mohli robiť, berieme to ako výzvu, ktorej nedokážeme odolať. Ale nebojte sa, nejako to už zvládneme... J
Ale život nie je len o IT a vydávaní magazínu. Sme všetci aj občania, ktorí žijeme v tomto štáte a chceme, aby niektoré veci (informatizáciu slovenskej spoločnosti nevynímajúc) fungovali lepšie. Každý môže urobiť to, čo je v jeho silách: či už efektívnejším využívaním pracovného času, alebo všímaním si vecí zo svojho okolia a rozmýšľaním nad tým, čo by sa mohlo zmeniť k lepšiemu. Takisto nám nič nebráni v tom, aby sme dodržiavali nielen zákony, za ktorých prestúpenie hrozí postih, ale aj bežné zvyklosti slušného medziľudského súžitia, za ktorých dodržiavanie si vyslúžite priateľský úsmev svojho okolia. Choďte von do civilizovaných krajín, kde to funguje, a uvidíte, že to nie je len teória.
Ale iste nie je všetko iba v rukách nás bežných občanov. Preto by som si za nás všetkých želal do budúceho roku niečo, čo je na počutie veľmi páčivé, na vysvetlenie veľmi jednoduché, no na realizáciu veeeľmi ťažké. Ide jednoducho o to, aby sa naši najvyšší štátni predstavitelia správali čoraz menej ako politici presadzujúci svoje stranícko-mocenské ambície, ale ako vrcholoví manažéri akejsi obrovskej verejnej akciovej spoločnosti alias štátu, v ktorej sme my všetci nielen akcionári, ale súčasne aj zákazníci. Akcionári preto, lebo štát spravuje náš spoločný majetok, a zákazníci preto, lebo súčasne nám za naše dane a poplatky poskytuje služby. A ako to už býva v reálnych akciových spoločnostiach, kde je množstvo maličkých akcionárov, aj v prípade štátu jeho vrcholový manažment trpí hluchotou na pripomienky občanov. A je pritom jedno, o ktorej novodobej slovenskej vláde či strane hovoríme. Výhodou reálnych komerčných akcioviek však je, že pokiaľ vedenie nemá dôveru akcionárov, resp. dozorných orgánov, existuje reálna šanca vedenie odvolať. V prípade štátu dávajú občania svojmu predstavenstvu voľnú ruku na štyri roky. A to priam nabáda politikov podľahnúť lákadlám nekontrolovanej moci. Pri súčasnom aj predpokladanom budúcom rozdelení politického spektra nie je veľká šanca na zmenu týchto postojov zvnútra alebo zhora vedenia „samouvedomením si“. Jediným možným riešením by však mohlo byť presadenie myšlienok on-line demokracie, ktorá prináša väčšiu transparentnosť, kontrolu a mož nosť spoluúčasti občanov na veciach verejných. Na jej aplikovanie je však nevyhnutným predpokladom dôsledná informatizácia spoločnosti. Takže sme opäť pri IT...

Úspešný rok 2004 vám želá
Martin Drobný

PC REVUE 12/2003 Editorial
Autor: Martin Drobný