pondelok 1. februára 1999

PC REVUE

Okno do redakčnej kuchyne
Jednou z dôležitých obsahových zmien, ktorú ste si v minulom ročníku mohli všimnúť, bolo znovuobjavenie sa porovnávacích testov, ktoré sme začali do PCR zaraďovať v druhej polovici roka. Dôvodov na „prestávku“ bolo viacero, ale všetky mali jedného spoločného menovateľa, a to ich mimoriadne vysokú náročnosť. Urobiť kvalitné porovnanie vybranej skupiny produktov nie je jednoduchá záležitosť. Vyžaduje si to získanie reprezentatívnej vzorky zariadení od predajcov, ich testovanie, meranie, zhromaždenie výsledkov, ich objektívne porovnanie a zhodnotenie. Keď už je všetko skompletované a z tlačiarne prídu hotové výtlačky nového čísla, vyzerá to všetko veľmi jednoducho. V skutočnosti je za tým hŕba skrytej práce: od množstva mailov, telefonátov až po výbušné diskusie, vysvetľovanie názorov, a to všetko spojené s množstvom nervozity z blížiaceho sa termínu uzávierky.
A dôvod, prečo sme sa k testom znovu vrátili, je len jeden, ale dôležitý: ich vysoká čitateľská atraktívnosť. Hoci aj my v redakcii sme vždy veľmi zvedaví, ako sa jednotlivé produkty „predvedú“, ako testy dopadnú, už dopredu sa „tešíme“ na „ohlas“ firiem. Hoci niektoré časti hodnotenia budú vždy subjektívne (dizajn, kvalita tlače atď.), konkrétne merania sú veľmi presne kvantifikovateľné a my sa snažíme postupovať maximálne objektívne, vyvážene a spravodlivo. Pri tejto príležitosti by som preto rád verejne deklaroval, že nie je naším úmyslom nijaký produkt, resp. firmu, ktorá nám ho dodala, naším hodnotením poškodiť a, naopak, iný produkt/firmu neodôvodnene vyzdvihnúť do popredia. A ak by niekto v budúcnosti predsa len mal pocit, že niečo také sa stalo, nech sa so mnou alebo s kolegom, ktorý mal test na starosti, spojí a celú vec prešetríme. Ak dokázateľne urobíme chybu my, ospravedlníme sa a vyvodíme z toho dôsledky. Ak nie, aspoň si vysvetlíme celú záležitosť, vyhneme sa zbytočným nedorozumeniam a predídeme prípadnému konfliktu. Stáva sa totiž, že vedúci zástupcovia firiem sú na nás niekedy zbytočne namrzení, hoci chyba sa nestala na „našej strane prijímača“, len preto, že nie sú o celej záležitosti dostatočne informovaní. Už viackrát sme napríklad boli obvinení, že sme testovali starší model produktu sťažujúcej sa firmy, hoci konkurencia dodala do testov najnovší model. Neskôr sa však ukázalo, že v čase testovania (len pre úplnosť dodávam, že všetky produkty sa testujú naraz, súčasne) daný model ešte nebol uvedený na trh alebo ho vo firme v tom čase ešte nemali k dispozícii. Netreba zabúdať ani na to, že medzi termínom uverejnenia výsledkov v časopise a samotným testovaním je zhruba dvojmesačný rozdiel. Venoval som sa tejto téme tak trochu podrobnejšie preto, aby sa zabránilo zbytočnému napätiu. Celý proces testovania už máme systémovo dobre podchytený, a ako som sa už zmienil, snažíme sa byť maximálne spravodliví a objektívni. Hoci nejakému „šumu“ sa asi nikdy nevyhneme, veľmi by som si želal, aby sme si navykli na takéto druhy súťaženia a porovnávania.
V redakčnej pošte sa objavilo pár ohlasov, že recenzie na produkty sú priveľmi opisné, povrchné, sú málo zaujímavé a že sme príliš komerční, venujeme sa len drahým produktom, ktoré si len málokto môže dovoliť kúpiť, a nepredstavujeme aj lacné zariadenia pre bežných „smrteľníkov“. Chcel by som na tieto ohlasy reagovať. Napísať zaujímavú recenziu aj na štandardný, bežný produkt nie je až také ľahké, ako sa zdá na prvý pohľad. Nedá sa ani pri každom produkte ísť úplne do hĺbky, testovať ho niekoľko týždňov či mesiacov. Jednak ich od firiem bežne dostávame na jeden-dva týždne, a keby nám ich aj nechávali dlhšie, aj tak by sme asi nestihli všetky naozaj „hĺbkovo“ zrecenzovať. Takže musíme robiť kompromis. No môžeme a aj plánujeme urobiť zmenu – na vybrané produkty pripravíme hlbšiu recenziu a ostatné produkty predstavíme „len“ formou technického opisu. Obidva typy materiálov budú graficky, ale aj rozsahom ľahko odlíšiteľné, aby náhodou nedošlo k zámene. Uvidíme, či sa takáto zmena ujme.
K otázke preferovania drahých zariadení azda len toľko: Po prvé si myslím, že to nie je celkom pravda. Spektrum predstavovaných zariadení je naozaj veľmi široké, od párstokorunových až po párstotisíckorunové. Okrem toho PCR má aj široké spektrum čitateľov: od individuálnych používateľov, ktorí kupujú z vlastných prostriedkov a sú cenovo citlivejší, až po ľudí z prostredia podnikov, ktorí majú pri investovaní do techniky náročnejšie požiadavky a trochu veľkorysejší rozpočet. Usilujeme sa vyberať nové produkty, technologicky alebo inak zaujímavé, a tie sú zvyčajne v čase uvádzania na trh naozaj o niečo drahšie, hoci ich cena môže po krátkom čase aj výrazne klesnúť. A predstavovať zariadenia typu second hand by bolo v časopise ako PCR predsa len zásahom trochu mimo. Ale ak so mnou nesúhlasíte, rád si vypočujem iný názor. V redakcii sa už tešíme na ohlasy na naše inovácie, nezabudnite preto vyplniť anketový lístok s vašimi názormi na PCR – môžete vyhrať Psion!
Dúfam, že veľa z vás „skalných“ si nezabudlo predplatiť PCR aj na tento rok! Odporúčajte nás aj vašim známym a kolegom, veľmi radi privítame „novú krv“! Pre všetkých predplatiteľov sme na tento rok pripravili rôzne výhody a jednou z nich hneď teraz je súťaž o atraktívne ceny (pozri stranu...).

Zaujímavé čítanie nového čísla vám želá
Martin Drobný

PC REVUE 2/1999 Editorial
Autor: Martin Drobný