sobota 1. mája 1999

PC REVUE

Nemám rád všeobecné frázy o informačnej spoločnosti, informačných superdiaľniciach a pod. Ja som človek pragmatický a vždy sa snažím dopátrať k podstate vecí a zbaviť ich mätúcich a zavádzajúcich nánosov klišé a fráz. Pod informačnou spoločnosťou si predstavujem tesné spolunažívanie ľudskej spoločnosti s informačnými technológiami (IT), ktoré prinesie jednotlivcom aj celku novú (dúfajme, že lepšiu) kvalitu ich existencie. Táto nová kvalita sa môže prejaviť v oblasti vzdelávania, komunikácie, zábavy, podnikania, nakupovania, starostlivosti o zdravie atď., ale aj v oblasti riadenia celej spoločnosti. A práve táto posledná oblasť a možnosť jej skvalitnenia predstavuje podľa mňa najväčšiu výzvu, akej by sme mohli byť v blízkej budúcnosti vystavení a ktorá bude mať rozhodujúci vplyv na to, či budúca spoločnosť bude niesť prívlastok informačná.
Elektronická komercia, dištančné vzdelávanie, prístup k obrovskému množstvu informácií na serveroch pripojených do internetu či možnosť komunikácie cez e-mail, to všetko je super, ale prináša to úžitok len jednotlivcovi či skupine ľudí, podniku atď. Možnosť skvalitnenia riadenia celej spoločnosti však prináša úžitok všetkým alebo aspoň rozhodujúcej väčšine. Ale ako môžu IT samy osebe pomôcť skvalitniť riadenie celej spoločnosti? Jednoducho tým, že umožnia ľuďom medzi sebou komunikovať vo väčšej miere a v novej kvalite. Tým, že umožnia ľuďom vo väčšej miere prístup k informáciám. A konečne tým, že im umožnia na základe získaných informácií rozhodovať sa a prípadne aj spolupodieľať sa na riadení spoločnosti. Je to príliš všeobecné? Dobre, tak sa pozrime na konkrétne situácie a problémy dneška. Sledujete politické dianie? Zbytočná otázka, veď sme doň vťahovaní dennodenne. A ako sa vám pači správanie našich volených zástupcov ľudu? Stačí vám vyjadriť svoj názor na ďalšie smerovanie krajiny raz za štyri roky pri volebnej urne? Stotožňujete sa úplne s programom či konkrétnym správaním vami volenej politickej strany a jej zástupcov? Ako sa cítite pri priamych TV prenosoch z parlamentu? Necítite potrebu spolurozhodovať o dôležitých otázkach a ďalšom smerovaní celej spoločnosti? Dúfam, že tušíte, na čo narážam.
Momentálne sú sprostredkovateľmi komunikácie medzi pospolitým ľudom a jeho volenými zástupcami len elektronické a tlačové médiá. Ich možnosti sú obmedzené, ale napriek tomu je to zatiaľ jediná dostupná možnosť, ako môžu tieto strany navzájom komunikovať. A ľudia cítia potrebu vyjadrovať sa k dianiu. Dokumentuje to popularita takých relácií, ako je napr. Sito, Čierna skrinka či ďalšie televízne a rozhlasové relácie, kde občania môžu položiť otázku politikovi či prideliť mu svoj hlas či bod. Občania sa však nemôžu azda okrem referenda podieľať na rozhodovaní, na to prepožičali svoj hlas na štyri roky voleným zástupcom ľudu. A zveriť osud krajiny na štyri roky malej skupinke politikov sa mi zdá predsa len trochu veľký hazard. Najmä v krajinách, kde bola spoločenská morálka a charakterové vlastnosti jednotlivcov tak dlho devastované. Zdá sa, že tu hovoríme o občianskej spoločnosti a o prvkoch priamej demokracie. Na politologický, filozofický rozbor tejto témy rád prenechám priestor povolanejším. Ja by som len rád poukázal na to, že práve IT budú hrať rozhodujúcu úlohu aj v takej dôležitej úlohe, ako je riadenie krajiny. Bude, samozrejme, potrebné vybudovať potrebnú infraštruktúru. Zabezpečiť lacný a rýchly prístup k internetu pre každého, kto o to požiada. Všetkým, ktorí nemajú prístup k PC, umožniť prístup k verejným komunikačným terminálom. Investovať prostriedky do vzdelávania, vyškolenia ľudí, ako prostriedky IT používať. Nič nehovorím o finančnom zabezpečení takéhoto projektu, o riešení technických problémov a organizačných detailoch. To, hoci sa vám to asi nebude pozdávať, nebude až taký veľký problém. Najväčší problém bude, ako to už v takýchto situáciách býva, v zmene ľudského myslenia, v schopnosti a sile prekonať zaužívané postupy a zvyklosti. Ale to už je o inom.

Zaujímavé čítanie májového čísla vám želá
Martin Drobný

PC REVUE 5/1999 Editorial
Autor: Martin Drobný