pondelok 7. júna 2010

QUARK

Milí priatelia,

dnes začnem trocha osobne. Chcem hovoriť o zrode vydavateľstva Perfekt, ktoré vydáva knihy, časopisy aj náš Quark a má v týchto dňoch narodeniny. Dvadsiate. Vzniklo po udalostiach, ktoré sú označované ako zamatová revolúcia. Okrem toho, že pri nej došlo k zme­nám politického a spoločenského systému bez fyzického násilia, veľa zamatu v tom procese nebolo. Naopak. Aj keď sa to dnes často romantizuje, bolo to obdobie dosť nemilosrdného vybavovania si oprávnených aj nejestvujúcich účtov, vyrábania si zásluh, mnohokrát tiež fiktívnych, a hlavne – boj o moc. To všetko je v takýchto situáciách obvyklé a logický je aj postupný posun v myslení ľudí, ktorým nová situácia priniesla množstvo otázok. Nie iba tým, čo boli v centre diania, ale aj všetkým nám, ostatným. Začali platiť nové poriadky, museli sme na novú situáciu reagovať. Každý po svojom. Ja som sa rozhodol vyskúšať si sily v podnikaní. Oslovil som troch bývalých kolegov, ktorí vtedy vytvorili základ a dnes kostru firmy, presvedčil som sa, že okolo žije veľa dobrých a vzácnych ľudí, ktorí pomôžu, ak treba, a vznikol Perfekt. Vydavateľstvo, ktoré má dnes za sebou vyše 600 vydaných knižných titulov. Vydáva Fifík, pravdepodobne najväčší a rozhodne najzaujímavejší detský časopis na Slovensku a aj jediný časopis venovaný popularizácii vedy – Quark. Dvadsať rokov je dlhý čas. Všeličo sa podarilo a logicky dosť toho aj nedopadlo tak, ako by sme boli chceli, no je sa čím, aj pri potrebnej miere skromnosti, po­chváliť.
Máme zrejme prioritu, o ktorú nás môže len málokto či máločo pripraviť: vydali sme Veľkú knihu o matke a dieťati v náklade, ktorý sa blíži k 800 000 výtlačkom (v slovenčine, češtine, dokonca aj v rómštine). Priviedli sme na svet 13-zväzkové súborné dielo Vojtecha Zamarovského. To sa za posledných 20 rokov nestalo ani jednému zo slovenských autorov. Teraz začíname vydávať dielo V. Zamarovského v audioverzii. A do tretice – po prvý raz sme vydali našu najvýznamnejšiu duchovnú pamiatku – Proglas, z pera svätého Cyrila-Konštantína Filozofa v pôvodnom jazyku, teda v hlaholike, v slovenskom a anglickom preklade. Ide o európsky a vlastne i svetový unikát, pretože takéto dielo v národnom jazyku dovtedy nevzniklo a len pripomínam, že je takmer 1 500 rokov staré. Mimochodom, tieto knihy si odniesli prezidenti Putin a Bush zo summitu v Bratislave pred piatimi rokmi.
Zachytili sme aj v šialenom tempe sa rútiaci vlak revolúcie IT. Na začiatku sme niektoré tlačoviny robili olovenou sadzbou, neskôr fotosadzbou a dnes systémom DTP pripravíme ľubovoľnú knihu či časopis a posielame ho do tlačiarne internetom. Nové technológie otvorili nebývalé možnosti. Zrýchlili a skvalitnili prípravu tlačiarenských podkladov, no, žiaľ, celý proces aj odľudštili. Niekedy sme sa stretávali vo vydavateľstve s autormi, ilustrátormi, prekladateľmi a ostatnými, čo knihy a časopisy tvoria. Dnes si mejlujeme, skenujeme, korektúry idú cez internet a s tvorcami sa stretávame sporadicky, lebo tak, ako sa všetko zrýchlilo, preniesla sa časová zmena aj do nášho života a máme čoraz me­nej času. Na prácu, aj na oddych...
Za nami je 20 úspešných, hoci neľahkých rokov práce i života. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli, keď sme sa predierali cez hromadu predpisov a problémov na svet, ktorí u nás pracovali a pracujú – ako kolegovia či externisti. Všetkým, čo nám držali palce a vari najviac vám, milí čitatelia. Bez vás naša práca nemá zmysel. Časopis či kniha, ktorá sa nedostane k čitateľovi, je mŕtva, bezcenná. A to je opak toho, o čo sa veľmi snažíme. O vašu priazeň sa preto aj v nasledujúcich rokoch uchádza spolu s pracovníkmi a pria­teľmi jubilujúceho vydavateľstva Perfekt, a. s.,

Eduard Drobný

QUARK 6/2010 Editorial
Autor: Eduard Drobný