pondelok 7. júna 2010

QUARK

Milí priatelia,

dnes začnem trocha osobne. Chcem hovoriť o zrode vydavateľstva Perfekt, ktoré vydáva knihy, časopisy aj náš Quark a má v týchto dňoch narodeniny. Dvadsiate. Vzniklo po udalostiach, ktoré sú označované ako zamatová revolúcia. Okrem toho, že pri nej došlo k zme­nám politického a spoločenského systému bez fyzického násilia, veľa zamatu v tom procese nebolo. Naopak. Aj keď sa to dnes často romantizuje, bolo to obdobie dosť nemilosrdného vybavovania si oprávnených aj nejestvujúcich účtov, vyrábania si zásluh, mnohokrát tiež fiktívnych, a hlavne – boj o moc. To všetko je v takýchto situáciách obvyklé a logický je aj postupný posun v myslení ľudí, ktorým nová situácia priniesla množstvo otázok. Nie iba tým, čo boli v centre diania, ale aj všetkým nám, ostatným. Začali platiť nové poriadky, museli sme na novú situáciu reagovať. Každý po svojom. Ja som sa rozhodol vyskúšať si sily v podnikaní. Oslovil som troch bývalých kolegov, ktorí vtedy vytvorili základ a dnes kostru firmy, presvedčil som sa, že okolo žije veľa dobrých a vzácnych ľudí, ktorí pomôžu, ak treba, a vznikol Perfekt. Vydavateľstvo, ktoré má dnes za sebou vyše 600 vydaných knižných titulov. Vydáva Fifík, pravdepodobne najväčší a rozhodne najzaujímavejší detský časopis na Slovensku a aj jediný časopis venovaný popularizácii vedy – Quark. Dvadsať rokov je dlhý čas. Všeličo sa podarilo a logicky dosť toho aj nedopadlo tak, ako by sme boli chceli, no je sa čím, aj pri potrebnej miere skromnosti, po­chváliť.
Máme zrejme prioritu, o ktorú nás môže len málokto či máločo pripraviť: vydali sme Veľkú knihu o matke a dieťati v náklade, ktorý sa blíži k 800 000 výtlačkom (v slovenčine, češtine, dokonca aj v rómštine). Priviedli sme na svet 13-zväzkové súborné dielo Vojtecha Zamarovského. To sa za posledných 20 rokov nestalo ani jednému zo slovenských autorov. Teraz začíname vydávať dielo V. Zamarovského v audioverzii. A do tretice – po prvý raz sme vydali našu najvýznamnejšiu duchovnú pamiatku – Proglas, z pera svätého Cyrila-Konštantína Filozofa v pôvodnom jazyku, teda v hlaholike, v slovenskom a anglickom preklade. Ide o európsky a vlastne i svetový unikát, pretože takéto dielo v národnom jazyku dovtedy nevzniklo a len pripomínam, že je takmer 1 500 rokov staré. Mimochodom, tieto knihy si odniesli prezidenti Putin a Bush zo summitu v Bratislave pred piatimi rokmi.
Zachytili sme aj v šialenom tempe sa rútiaci vlak revolúcie IT. Na začiatku sme niektoré tlačoviny robili olovenou sadzbou, neskôr fotosadzbou a dnes systémom DTP pripravíme ľubovoľnú knihu či časopis a posielame ho do tlačiarne internetom. Nové technológie otvorili nebývalé možnosti. Zrýchlili a skvalitnili prípravu tlačiarenských podkladov, no, žiaľ, celý proces aj odľudštili. Niekedy sme sa stretávali vo vydavateľstve s autormi, ilustrátormi, prekladateľmi a ostatnými, čo knihy a časopisy tvoria. Dnes si mejlujeme, skenujeme, korektúry idú cez internet a s tvorcami sa stretávame sporadicky, lebo tak, ako sa všetko zrýchlilo, preniesla sa časová zmena aj do nášho života a máme čoraz me­nej času. Na prácu, aj na oddych...
Za nami je 20 úspešných, hoci neľahkých rokov práce i života. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli, keď sme sa predierali cez hromadu predpisov a problémov na svet, ktorí u nás pracovali a pracujú – ako kolegovia či externisti. Všetkým, čo nám držali palce a vari najviac vám, milí čitatelia. Bez vás naša práca nemá zmysel. Časopis či kniha, ktorá sa nedostane k čitateľovi, je mŕtva, bezcenná. A to je opak toho, o čo sa veľmi snažíme. O vašu priazeň sa preto aj v nasledujúcich rokoch uchádza spolu s pracovníkmi a pria­teľmi jubilujúceho vydavateľstva Perfekt, a. s.,

Eduard Drobný

QUARK 6/2010 Editorial
Autor: Eduard Drobný

streda 2. júna 2010

PC REVUE - OpenPark

Papierové hlavy

Už sa neviem dočkať, kedy bude po voľbách, kedy už konečne zmiznú z ulíc tie otrasné predvolebné billboardy. Veľké vyretušované hlavy zamorili celú krajinu, takže sa ani nemáte kam schovať pred ich sladkými úsmevmi, budovateľskými heslami a nesplniteľnými sľubmi. Osobne ma ponižuje skutočnosť, že na presviedčanie o tom, komu máme zveriť vedenie štátu na ďalšie roky, sa používa práve takáto primitívna forma. Nie výsledky, fakty, čísla, argumenty, vízie. Iba veľké hlavy, z ktorých až kričí ego, pýcha a túžba po moci. Naozaj stačí iba toto? Zrejme áno, politici vedia, čo na pospolitý ľud platí, a pre dobré percento vo voľbách takto ponižujú nielen národ, ale aj sami seba.

Priznám sa, že politiku a politikov veľmi nemusím. Na našej scéne by som našiel naozaj iba pár jedincov, ktorých si vážim ako skutočné osobnosti. Zvyšok vnímam ako nevýrazných štatistov, teoretických „truhlíkov“, ktorí sa vedia „múdro“ vyjadrovať ku všetkému, arogantných populistických kritikov, zákulisných manipulátorov či vykonávateľov bez chrbtovej kosti. Skutočný výkvet je ten náš arogantný primitív, ktorý robí hanbu po celom svete. Toto je elita našej krajiny, z nich si máme voliť?

Neuznávam ani politické strany. Keby všetkým išlo o blaho národa, tak ako to deklarujú, nech sa spoja a vytvoria jedinú spoločnú univerzálnu stranu. Veď blaho národa môže byť len jedno, hoci k nemu vedie viacero ciest. Ak si myslia, že ich cesta, ako to dosiahnuť, je efektívnejšia, rýchlejšia atď., nech to dokážu na číslach a faktoch. Veď v skutočnosti, ako to bolo už x-krát povedané, je štát len jedna veľká akciová spoločnosť, každý občan je akcionár a politici nie sú nič iné ako nájomní manažéri. Ak si chce manažment získať dôveru akcionárov, správnej rady, dozornej rady, nech predloží svoj obchodný plán. Ak sa ukazuje, že manažment nie je schopný ho splniť, treba ho okamžite vymeniť, a nie čakať celé 4 roky na ďalšie voľby. Keby takéto praktiky fungovali v reálnom podniku, ten by už dávno skrachoval. V súčasnom volebnom systéme však politikom podpisujeme bianko šek, ktorým sa na dlhé obdobie vzdávame moci a kontroly, a naivne dúfame, že tej svorke vlkov ide o naše dobro. My občania sa musíme naučiť rozmýšľať a správať ako akcionári podniku s naším spoločným majetkom, pretože tak to naozaj je. Musíme sa naučiť nenaletieť pekným a lákavým sľubom a pri obmedzenej ponuke vyberať aspoň tie strany, ktoré sú čo najmenej „stranícke“ a čo najviac manažérske a odborné.

Keby to bolo možné, za plentou by som najradšej vyhodil všetky tie stranícke kandidátky do koša a do obálky by som vložil svoj vlastný hárok so zoznamom profesionálnych top manažérov a skutočných odborníkov v jednotlivých oblastiach. Takých, ktorí už niečo dokázali, nepodliehajú straníckym vplyvom, sú už finančne zabezpečení a nie sú odkázaní na príjem z politiky, sú morálne čistí, vedia sa vyjadrovať, diskutovať atď.

Celý súčasný politický systém bežiaci na „straníckom“ princípe je veľmi neefektívny, pomalý, ťažkopádny, netransparentný, pričom prioritu má strana, mocenské pozície jej predstaviteľov a záväzky voči sponzorom. Občan je napriek „úprimným“ úsmevom a „lákavým“ sľubom v skutočnosti až niekde veľmi ďaleko. A vzhľadom na absenciu dlhodobej tradície politických strán v našej krajine by nám zušľachťovanie celkovej politickej kultúry trvalo ešte veľmi dlho. A na to nemáme čas, vývoj sa akceleruje a kladie pred nás stále nové a nové výzvy. Pokiaľ to chceme ustáť, musí sa zmeniť podstata, musí sa zmeniť celý systém. Problém je v tom, že väčšine politikov ten súčasný vyhovuje a dobrovoľne ho nebudú meniť, lebo by išli sami proti sebe. Základným predpokladom toho budúceho sú voľby cez internet, vláda odborníkov a on-line demokracia. Jedna z možností, ako to dosiahnuť, je využiť inštitút referenda, a hoci je jeho príprava a realizácia náročná a zdĺhavá, treba do toho ísť a podporiť ho v čo najväčšom počte. Veď predsa nechceme, aby nám tu vládli takéto papierové hlavy.

A takisto treba ísť voliť. Ak si mlčiaca umiernená väčšina, znechutená politikou, myslí, že neúčasťou vo voľbách nič nepokazí, že to aj tak nemá zmysel, hlboko sa mýli. Svojou neúčasťou dávajú priestor práve tým neumierneným stranám, ktorých verní voliči pôjdu určite voliť. Potom to v parlamente a vláde tak aj vyzerá...

Ospravedlňujem sa za trochu ostrejší tón, ale doba si to žiadala... :-)


PC REVUE 6/2010 OpenPark
Autor: Martin Drobný

PC REVUE

Lesk a bieda technológií

Tesne pred uzávierkou júnového vydania som prijal pozvanie na tlačiarenskú výstavu IPEX v Anglicku. Kompletnú reportáž nájdete v júlovom vydaní, na DVD sme umiestnili časť videoreportáže. Ísť však na výstavu dva dni pred uzávierkou, to je vždy veľká lotéria, lebo treba dotiahnuť posledné veci z PC REVUE na diaľku. A hoci sa hovorí o internete dostupnom kdekoľvek, často to nebýva pravda. Ešte šťastie, že máme vynikajúci tím, ktorý nájde nejaké riešenie v každej situácii. Keby šlo do tuhého, zvládli by to aj bezo mňa. Firma, ktorá nás pozvala, však vybrala podľa názvu fajn hotel, ktorý mal prívlastok „by Hilton“. Hneď som si overil, že hotel ponúka internet, a to bez obmedzenia. Ako sa ukázalo neskôr, toto bola tá stránka veci, ktorá naozaj fungovala. V tejto hotelovej sieti som už spal toľkokrát, že som dostal kartu, ktorá mi umožňuje „upgrade to fresh water“. Neznamená to, že na moju izbu zavedú iné vodovodné potrubie ako tým ostatným, ale je to tak, že obyčajne dostanem fľašu minerálky zadarmo. No fajn, internet by bol, voda takisto, cesta k júnovému vydaniu PC REVUE je otvorená, môžem ísť.

Na výstavu sme šli traja, spolu so mnou ešte dvaja špecialisti z pozývajúcej firmy. Už na letisku vysvitlo, že každý má s cestovaním svoje skúsenosti. Myslel som si, že ja som kráľ, čo sa týka lepenia smoly na päty počas ciest, ale veru mám konkurenciu. Boli sme trojica, ktorá jednoducho všetky problémy priťahovala ako neuzemnená kostolná veža blesky. U mňa sa to začalo ešte pred odletom, keď som si v zaparkovanom aute nechal mobil. Už som často premýšľal nad tým, ako sme vlastne žili bez mobilu, a teraz som si to overil na vlastnej koži. Asi tak po desiatich rokoch som bol naozaj viac ako dva dni bez mobilu. Síce sa podarilo presmerovať hovory do redakcie, ale aj tak je to naozaj ťažké. Napríklad vopred dohodnuté termíny stretnutia už nemožno zmeniť.

Popoludňajší let cez Frankfurt do Birminghamu prebehol v poriadku, sopka Eyjafjallajökull si dala pauzičku. Neskoro večer sme boli v hoteli pripravení sa dať dokopy a minimálne ja odoslať všetky tie maily, ktoré som stihol pripraviť počas letu. Keď sme sa však prihlasovali na recepcii, trvalo to podozrivo dlho. Recepčná po 15 minútach vyhlásila, že má pre nás „bad news“. Tento hotel nedávno zmenil majiteľa, naša objednávka prijatá a zaplatená pred pol rokom aktuálne v systéme nie je. Voľné izby nemajú, ale údajne zistí možnosti v okolí a niekde nás ubytuje. A že každý máme u nej pivo zadarmo. Nuž, nechal som sa unášať udalosťami, vypýtal som si heslo na bezdrôtovú sieť a začal som pracovať. Čas plynul rýchlo a po polhodine sme sa dozvedeli, že v tomto meste ubytovanie počas výstavy IPEX jednoducho nie je. Ale mohli by sme bývať v Londýne, a keďže je to lepšia hodinka rýchlovlakom, je to schodné riešenie. Nám sa to príliš schodné nezdalo a recepčná nakoniec vykúzlila jednu záložnú izbu priamo v hoteli. Ale jednu pre všetkých troch! Na tom by nič nebolo, veď cez vojenčinu som spal v izbe s 50 ďalšími ľuďmi, ibaže odvtedy už predsa len prebehol nejaký ten rôčik. Ale údajne toto riešenie je len na jednu noc a zajtra už bude všetko tak, ako bolo zaplatené (inak takmer 100 libier na noc a izbu).

Izba bola evidentne zriadená pre jednu osobu, ale rozšafne, ako to býva v luxusnejších hoteloch. Posteľ, ktorú označujú King size. Sú ľudia (ja teda nie), ktorí sa do nej zmestia na dĺžku i na šírku. V našej izbe stáli po bokoch miestnosti ďalšie dve postele, ktoré sa u nás nazývajú „ruská posteľ“. Je to praktická vec, ktorú môžete zložiť a postaviť napr. k stene, len v Hiltone som to ešte nevidel. Ruská posteľ má ku King size dosť ďaleko, a keď som si do nej ľahol, niektoré končatiny mi viditeľne ovísali cez okraje. Keďže som nebol zo zúčastnených rozmerovo najväčší, začal som sa zmierovať s vidinou ruskej postele. Kartu na čerstvú vodu som použil ako poistku na to, aby sa nevypla elektrina, keď opustíme izbu. V tomto hoteli zatiaľ iné využitie akosi nemala. Zato sme stále mali „upgrade to fresh beer“ a aj sme to využili. Maily som vybavil všetky a neskôr som preventívne išiel radšej spať prvý. Toto rozhodnutie sa ukázalo ako kľúčové. Traja muži v najlepších rokoch, unavení po ceste, nejaké to pivko... O štvrtej ráno som sa zobudil na to, že pravdepodobne niekto z hotela predsa len inštaluje to vodovodné potrubie na čerstvú vodu a používa príklepovú vŕtačku. V skutočnosti to bolo extra chrápanie a ja som rozmýšľal, čo teraz. Napadlo mi, že predsa mám so sebou krásne slúchadlá s potlačením okolitého hluku, ktoré stáli bez jedného 300 EUR. V lietadle fungovali excelentne, ale na hluk „príklepovej vŕtačky“ ešte nedorástli. Ale bolo to lepšie ako nič. Nakoniec som sa prebral ráno aj so slúchadlami na ušiach a údajne som chrápal aj ja.

Deň na výstave prebehol ako voda, ja som behal po tlačovkách a prezentáciách. Stihol som aj novinársky fototermín u profesionálneho fotografa a dostal som výtlačok s motorkou, krásne vytlačený na veľkoformátovej tlačiarni. A musím priznať, že v skutočnosti nevyzerám tak dobre ako na tej fotke. Fotka bola hotová za 20 sekúnd, keď si tak pomyslím, koľko času strávim úpravou fotky ja, už viem, že si musím kúpiť fakt dobré svetlá, ako mal ten fotograf.

Už som sa celkom tešil do svojej „King size“ postele a na súkromie. No akosi som mal pocit, že finále ešte len príde. Ako sa asi správne domnievate, zo samostatnej izby nebolo nič, ruská posteľ to istila. A to som bol šťastný, že vôbec nejaká bola. Ako sa ukázalo, kartové otváranie dverí na našej „trojke“ prestalo fungovať. Nepomohlo preprogramovanie karty, bola nevyhnutná návšteva niekoho z recepcie so zariadením na núdzové otváranie dverí, a to zakaždým, keď sme chceli vojsť do izby. Nuž, opäť to bolo pivo zadarmo, dokonca aj ponuka na zohrievané jedlo z miestnej ponuky. Recepcia v skutočnosti robila, čo mohla, to sa musí uznať, len tá technológia bola od začiatku proti nám. Zaspomínal som si na ten zlatý kovový kľúč, ktorý funguje vždy, pokiaľ ho nestratíte. Stále to však nebolo všetko, ako sme takmer náhodne zistili, zámok na dverách sa po núdzovom otvorení cez bezpečnostné zariadenie už viac nezatváral. Odísť a nechať všetky veci napospas bol risk aj v Anglicku. Takže to vyzeralo tak, že sme boli na recepcii mimoriadne populárni – obsluha k nám s tajomnou čiernou skrinkou chodila ako na hodiny klavíru. Piva mali dosť, internet použiteľný, počasie oveľa lepšie ako na Slovensku, tak sme sa nejako zžili aj s touto situáciou. A údajne aj vrátia peniaze za neposkytnuté izby. Dúfam, že sa tak naozaj stane... Ostaňte teda verní moderným technológiám, ale držte sa pri zemi. A ešte poznámka na záver: Nezabudnite ísť voliť! Budeme žiť len s tým, čo si zvolíme. Ak nepôjdete, volíte toho, koho chcete najmenej.

Príjemné čítanie júnového vydanie PC REVUE praje

20. mája 2010, Ondrej Macko

PC REVUE 6/2010 Editorial
Autor: Ondrej Macko