sobota 7. marca 2009

QUARK

Milí priatelia,

maturity klopú na dvere a hoci by tohto roku nemali vzniknúť problémy a škandály, ktoré väčšinou vyrobia investigatívni kolegovia, aby sa zviditeľnili, bez ohľadu na to, že traumatizujú celú spoločnosť, predsa si dovolím predložiť malý zlepšovací návrh: treba otázky či testy verejne publikovať. A bude po problémoch. Asi môj zlepšovák neprijmú, navyše ide o notoricky známu vec. Namiesto najprirodzenejšieho postupu sa totiž využívajú zložitejšie systémy, ktoré by mali napriek všetkému až do hodiny H ostať utajené (témy písomiek), ako keby išlo o plány tajných služieb.
Ak by sa partia matematikov, slovenčinárov, jazykárov a ďalších odborníkov niekam zašila na tri dni, kde by mali pokoj, výsledkom by mohlo byť povedzme 500 testov. Každý by mohol mať päťdesiat otázok z celého učiva a napríklad tristo tém s presným zadaním. Toto by sa mohlo vydať knižne, vo vysokom náklade s návodom na používanie. Každý maturant by mal možnosť presvedčiť sa, ako je na tom s vedomosťami. A v deň „D" by ráno v rozhlase prečítali alebo verejne vyžrebovali a oznámili riaditeľom školy čísla testov a tém, ktoré treba vyriešiť či vypracovať. Žiaci by sa dali do práce a - mali by sme o problém menej. Veď načo utajovať, čo netreba? Kto si doma, pred testami, vypracuje všetky zadania, všetko by sa vlastne musel naučiť a logicky by ovládal potrebné učivo. Hravo by to preukázal aj na oficiálnych testoch. A o to ide? Nie? Fakt, že testy by boli verejne prístupné, by odstránil nie iba perspektívne problémy riadiacich zložiek, ale aj stres žiakov - vedeli by, čo ich čaká. No nie iba to. Dobre vieme, že máme bystrejšie aj menej bystré deti. Ak by niekto z mladších dokázal, že sa vyrovná starším, je zrejmé, že ide o talent a treba zvoliť na jeho ďalšie vzdelávanie aj iný postup.
Mám aj kacírsky nápad - čo keby sa podľa výsledkov testov hodnotili nie iba žiaci, ale aj vyučujúci? Je to totiž rovnako dobrý nástroj na zisťovanie úrovne a kvality vyučovania. A aj o tú nám ide. Však?
Mal som šéfa, ktorý hovorieval - čo vedia dvaja, už nie je tajomstvo, a platí to aj o testoch. Bol to múdry človek a vždy mi to pri maturitných manévroch, ktoré pripomínajú činnosť tajných služieb, prichádza na um. Do nikoho nevidno a je múdrejšie problémy nevytvárať, ako ich odstraňovať.
Nepredpokladám za tieto riadky potlesk od niektorých študentov a kantorov. Ale čo už?
Treba okamžite, razantne a vykonateľne zakázať prítomnosť zariadení z oblasti IT pri skúšaní - a nielen pri maturitných skúškach. Tu sa podvádza, až to hrmí. Presnejšie, malo by. A nemožno pokračovať v praxi, keď prednášajúci určí rozsah učiva, ktoré bude skúšať, na 42 strán. Oboje degraduje vzdelávací systém. A to tiež asi nechceme.


Váš
Eduard Drobný

P. S.: Ak by toto predsa len prijali ako zlepšovací návrh, zriekam sa nároku na odmenu
v prospech všetkých, ktorým ubudne téma na škandálne senzácie.

QUARK 3/2009 Editorial
Autor: Eduard Drobný