nedeľa 1. marca 1998

PC REVUE

Na ten deň tak skoro nezabudnem. Pondelok 26. januára 1998 si budem vždy veľmi dobre pamätať. V tento deň sa odohrali dve významné udalosti, jedna radostná a druhá prekvapujúca. Prvá mala osobný charakter a tá druhá pracovný. Keďže sa však snažím svoj rodinný život čo najviac oddeľovať od pracovného, venujme sa radšej tej druhej udalosti. V pondelok ráno som si po príchode do redakcie a po nevyhnutnom štartovacom “kýbliku” kávy vybavil základnú agendu a ako zvyčajne som nasmeroval prehliadač na obľúbený spravodajský server, aby som zistil, čo nové sa deje vo svete. Keď sa natiahla úvodná stránka a zbadal som palcový titulok, doslova mi “spadla sánka”. Hoci som bol mierne unavený, pretože som vďaka tej prvej udalosti spal len pár hodín, pri pohľade na obrazovku sa mi rozbúšilo srdce ešte predtým, ako vôbec mohol začať účinkovať kofeínový životabudič. Príčinou bol nápis, ktorý na mňa svietil z obrazovky - Compaq to Acquire Digital for $9.6 Billion – Compaq kupuje Digital za 9,6 miliardy dolárov. Na pondelok ráno celkom slušný štart. O niečom podobnom sa síce čvirikalo už dávnejšie, ale od čvirikania k skutočnosti býva často ešte poriadne ďaleko. Boli už stopercentne ohlásené aj iné zaujímavé „vohľady”, ktoré však nakoniec pre nezáujem jednej alebo druhej strany vyšumeli do stratena. Eckhard Pfeiffer, prezident a CEO spoločnosti Compaq, sa viackrát predtým nechal počuť, že Compaq už nie je len významnou PC spoločnosťou, ale mieri medzi prvé tri najväčšie IT spoločnosti na svete. Novinári sú síce na podobné marketingové “búšenie sa do pŕs” už zvyknutí, ale v prípade Compaqu treba brať podobné vyhlásenia podstatne vážnejšie. Minulý rok Compaq odkúpil spoločnosť Microcom a následne aj Tandem. Teraz, hneď v prvý mesiac roku, urobil zatiaľ najväčšiu akvizíciu v dejinách počítačového priemyslu a “do zbierky” pridal aj Digital. Z Compaqu by sa tak po sčítaní obratov mala, podľa predstaviteľov oboch firiem, hneď po IBM stať druhá najväčšia IT firma na svete.Compaq kupuje Digital za rekordnú sumu 9,6 miliardy dolárov v hotovosti a v akciách. Celá operácia sa uskutoční tak, že akcionári Digitalu dostanú za každú svoju akciu, ktorej trhová cena sa v čase predaja pohybovala na úrovni 41,75 dolárov, spolu 30 dolárov v hotovosti a k tomu ešte získajú 0,945 akcie Compaqu, ktorej trhová cena bola 59,50 dolárov. Úhrnne Compaq teda zaplatí viac než 1,5-násobok trhovej ceny Digitalu. V skutočnosti však táto investícia vyšla Compaq lacnejšie, pretože kupuje Digital aj s účtovnou hotovosťou vo výške skoro 3 miliárd dolárov, ktorá sa zvýšila po odpre-daji technológie na výrobu procesorov Alpha firme Intel za 700 miliónov a po odpredaji sieťovej divízie spoločnosti Cabletron za 430 miliónov. Po dokončení fúzie, k čomu by malo dôjsť po skončení fiškálneho roku, t. j. v polovici kalendárneho roku, sa Digital stane stopercentne vlastnenou divíziou spoločnosti Compaq. Transakcia, vďaka ktorej sa Compaq dostane medzi najväčšie IT firmy na svete, však ešte podlieha schváleniu Protimonopolného úradu USA a akcionárov oboch firiem. Dovtedy budú obe spoločnosti stále konkurentmi. Na prvý pohľad sa zdá, že by takéto spojenie síl mohlo byť obojstranne výhodné. Compaq je tradične silný hlavne v oblasti PC. Digital zase dopĺňa produktové portfólio o produkty z oblasti Enterprise, o ktorú má Compaq eminentný záujem. Sú to väčšie počítačové systémy pracujúce v prostredí systémov DigitalUnix a OpenVMS, mikroprocesory Alpha, klastrové systémy atď. Dôležitú úlohu hrajú aj vývojové aktivity okolo Windows NT a strategická aliancia s Microsoftom pre oblasť Enterprise. Eckhard Pfeiffer pokladá za veľký prínos najmä celosvetovú predajnú a servisnú sieť Digitalu a obrovské množstvo špičkových odborníkov. Nejasný však zostáva osud tých produktových divízií, ktoré sa prelínajú s portfóliom Compaqu, a to sú najmä PC systémy.Okrem týchto otázok nie je ani celkom jasné, či aj po fúzii bude Digital fungovať pod vlastnou značkou, či dôjde k prípadnému zlučovaniu pobočiek obidvoch firiem v zahraniční. Aj sami predstavitelia týchto firiem v ich slovenských zastúpeniach boli novou skutočnosťou dosť zaskočení a nevedeli, resp. zatiaľ nesmeli predikovať ďalší vývoj. Otázkou zostáva aj rozdiel vo firemnej kultúre a schopnosti ich koexistencie. Zatiaľ čo Digital je typická inžinierska firma, orientovaná hlavne na technológie, Compaq sa viac orientuje na marketing. Zatiaľ čo Digital je “historická”, tradičná IT firma s viac ako štyridsaťročnou tradíciou, Compaq je relatívne mladá, „len“ pätnásťročná spoločnosť, ktorá si však vďaka dobre premyslenej a agresívnej stratégii udržuje na ťažkom trhu PC priebežne stabilný rast obratu aj zisku. Eckhard Pfeiffer, prezident a výkonný riaditeľ Compaqu, aj Robert Palmer, predseda správnej rady Digitalu, sa však zhodli na obojstrannej výhodnosti transakcie.Táto udalosť dokazuje, že vo svete počítačového biznisu možno viac ako inde platí, že nič nie je nemenné. Že záujmy akcionárov sú prvoradé, že prvom rade ide o biznis, a nie o technológie a že nie je dôležité len vyvinúť špičkové technológie, ale je dôležité vedieť ich hlavne predať, že chybné kroky sa neodpúšťajú a že vo svete biznisu nie je priestor na prípadné emócie. Súčasne sa potvrdzuje pokračujúci trend vzájomného pohlcovania sa firiem, a teda zmenšujúceho sa počtu kľúčových hráčov. Dramatický vývoj vo svete počítačov prináša aj takéto udalosti. Uvidíme, čo prinesie zvyšok tohto roku. O prekvapenia iste nebude núdza. Príjemné čítanie marcového čísla PCR vám praje
Martin Drobný

PC REVUE 3/1998 Editorial
Autor: Martin Drobný