streda 1. apríla 1998

PC REVUE

Z času na čas sa v redakčnej pošte objaví list s kritickými názormi na príhovory v PCR. Autorom sa niekedy nepáči štýl alebo charakter príhovorov, prečo nie sú také ako v niektorých iných počítačových magazínoch. Väčšinou navrhujú, aby editorial slúžil buď na predstavenie obsahu aktuálneho čísla, alebo na zhodnotenie udalostí vo svete počítačov počas uplynulého mesiaca.
Musím sa priznať, že nie som pôvodným vzdelaním žurnalista, mám technický „background“, a preto vlastne ani neviem (čo je asi moja chyba), aké je poslanie príhovoru v odbornom periodiku. Osobne si však myslím, že príhovor by mal čitateľom ponúknuť niečo viac ako len predstavenie čísla či zhodnotenie udalostí uplynulého mesiaca. O tom, čo prináša aktuálne číslo, sa dočítate v rubrike Obsah a na prehľad udalostí uplynulého mesiaca slúžia zase Novinky. Na analýzu a komentáre udalostí je v príhovore málo miesta, výnimku som urobil iba v predošlom čísle vzhľadom na mimoriadny význam akvizície Compaq/Digital. Do komentárov politického diania, kvality televíznych programov či výrokov našich „osobností“ sa nepúšťame, na to tu sú iné médiá.
Je mi jasné, že nemôžem celkom vyhovieť všetkým očakávaniam. Myslím si, že príhovor by mal mať v rámci celého čísla určité osobitné, povedal by som až „nadstranícke“, postavenie. Väčšinou sa príhovor snažím trochu odľahčiť, vniesť doň akýsi „ľudský rozmer“, aby poskytoval protiváhu záplave technických informácií na ostatných stranách. Niekomu sa možno moje príhovory zdajú mravokárne, niekedy sú možno trochu pochmúrne či strašiace možnými negatívnymi javmi „spolužitia“ s počítačmi. Majú však jedného spoločného menovateľa: chcú upozorniť na to, aby sme sa v tomto pretechnizovanom svete nevzdali svojho „človečenstva“, aby sme neslúžili technike my, ale aby ona slúžila nám, atď. Iný druh príhovorov zase opisuje život v redakcii, čo plánujeme, čo sa nám podarilo dosiahnuť alebo s čím sa trápime. Ak však máte dobrý nápad či námet, čo iné by ste ešte chceli v príhovoroch nájsť, napíšte do listárne.
Nedávno mi jeden z našich prispievateľov začal zoširoka vysvetľovať, prečo opäť nemohol včas doniesť príspevok, s ktorým už aj tak meškal nejaký ten mesiac. Pospomínal všetky možné aj nemožné problémy a dôvody, ktoré mu zabránili dodržať už neviem koľký raz sľúbený a nedodržaný termín. Mal som sto chutí mu porozprávať o mojich problémoch, ale nakoniec som sa ovládol. Vo všeobecnosti si myslím, že zvyk vysvetľovania a sťažovania sa na problémy či prekážky, vyhovárania sa na vonkajších či vnútorných nepriateľov je v našej krajine veľmi rozšírený. Som presvedčený, že vás čitateľov vôbec nemusí zaujímať, aké problémy sa pri výrobe nového čísla vyskytnú, dôležitý je výsledok. Nemusia vás zaujímať dovolenky, chrípkové epidémie, výpadok siete či fakt, že aj my sme tiež len ľudia. Nevysvetľujeme, koľko zbytočných telefonátov, neohlásených návštev či vybavovania záležitostí, ktoré s výrobou časopisu vôbec nesúvisia alebo len okrajove. musíme mesiac čo mesiac riešiť. Dôležité je, aby ste každý mesiac načas dostali do rúk nové číslo PCR, nabité množstvom zaujímavých či užitočných informácií, a nejakým zázrakom dosiahnuť, aby vás to nestálo priveľa peňazí. Našou úlohou je postarať sa o to a musím povedať, že sa o to usilujeme zo všetkých síl. Keď nás kritizujete, pomáha nám to odhaľovať slabé miesta, a keď nás pochválite či povzbudíte, pomáha nám to ľahšie prekonávať každodenné prekážky.
Len tak mimochodom, minule som zachytil v našej burze inzerát, ako niekto predáva výtlačky PCR z prvého ročníka približne za dvojnásobnú cenu oproti tej pôvodnej. Potešilo ma, že tieto „historické“ čísla už získavajú „zbierkovú“ hodnotu, a teším sa na čas, keď sa cena takéhoto archívneho výtlačku bude predávať za N-násobok pôvodnej hodnoty. Čím vyššia bude hodnota N, tým vyššie bude moje uspokojenie.
Ak máte koncom apríla čas, zastavte sa aj pri našom stánku na Cofaxe, možno vás prekvapíme niečím zaujímavým...
Končím reklamným sloganom: „Investujte do svojho informačného obzoru, čítajte PC REVUE.“


Príjemné čítanie aprílového čísla vám želá
Martin Drobný

PC REVUE 4/1998 Editorial
Autor: Martin Drobný