piatok 1. októbra 1999

PC REVUE

Môžete mi veriť, že radšej by som v príhovoroch písal o trendoch, víziách, nových technológiách, o tom, kam smeruje celý tento fascinujúci priemysel, atď. Keďže však vidím, aká je situácia doma, aké sú problémy s domácim trhom, jeho nevyspelosťou, nerozvinutosťou, finančnou suchotou, nízkym IT povedomím verejnosti, stále sa mi to zdá trochu odtrhnuté od reality, a tak musím pokračovať a opakovať sa vo svojich výchovno-osvetovo-popularizačných príhovoroch. Viem, že vám s tým už leziem na nervy, ale verte mi, že to treba. Každodenný kontakt s domácim trhom a porovnávanie s tým, ako veci fungujú u nás a inde vo svete, ma k tomu jednoducho nútia.
Začnem verejnosťou, budúcimi možnými zákazníkmi alebo aspoň možnými používateľmi. Vo všeobecnosti totiž ešte stále prevláda názor, že počítače a všetko, čo je s tým spojené, je určené buď pre profesionálnych používateľov, alebo pre „kockatých“ nadšencov. Že bežného občana sa tieto technické veci netýkajú, nemajú mu čo ponúknuť, nemôžu mu byť užitočné. Veci súvisiace s počítačmi, komunikáciami, informačnými technológiami sa nás však budú týkať čoraz viac a budú stále väčšmi zasahovať do nášho-vášho každodenného života. A kto sa chce od týchto vecí dištancovať, pripravuje sa o možnosť hrať aktívnu rolu v budúcnosti, získať či udržať si dobré zamestnanie, spríjemniť si život, objaviť nové možnosti komunikácie, zjednodušiť či zefektívniť si množstvo každodenných procedúr. Je však dôležité nájsť správnu formu ich využívania a k tomu mať primeranú mieru potrebných vedomostí. Nie každý musí byť nevyhnutne profesionálny používateľ, stačí byť bežným používateľom, ktorý má aspoň základné znalosti a má záujem si ich postupne podľa potreby rozširovať. Bolo by veľmi želateľné, keby takýchto bežných používateľov bolo čo najviac, keby aspoň tá základná úroveň vedomostí bola samozrejmosťou.
Je dobré, že po ukončení každého školského roku pribudne ďalšia generácia šikovných mladých ľudí, ktorým nerobí problém pohybovať sa na internete, komunikovať, vytvárať webové stránky, po užívať softvér na osobnú produktivitu. Časť z nich sa hrá aj s Linuxom, niektorí vedia spravovať komerčný UNIX, Novell či NT, vedia si poskladať počítač, navrhnúť projekt siete, z niektorých sa stanú profesionálni programátori, vývojári či konzultanti. Menej dobrou správou je, že ich nie je až tak veľa, väčšinou vychádzajú z technicky orientovaných univerzít. Netechnické smery vysokých škôl a stredné školy, ktoré sa nešpecializujú na informatiku, však majú nedostatočné technické zázemie a málo vyškolených pedagógov. V tejto situácii by preto bolo veľmi potrebné, keby ste vy, ktorí čítate tento časopis, pomáhali ďalej šíriť počítačovú osvetu. Pritiahnuť ľudí vo svojom okolí bližšie k IT, dať im základné vedomosti a nasmerovať ich, čo majú robiť, keď sa chcú dozvedieť viac (napr. čítať PCR...).
A čo tí, ktorí aktívne pôsobia na počítačovom trhu? Predaj je slabý a všetci čakajú na „svetlejšie zajtrajšky“. Distribútori zápasia s logistikou, hotovosťou, maržami a dorážajú ich straty na kurzových rozdieloch. Predajcovia bojujú o holú existenciu, tešia sa z každého predaného komponentu či nedajbože počítača. Relatívne dobre sa majú softvérové domy, ktoré vyvíjajú aplikácie pre zahraničie, či systémoví integrátori, ktorí majú podpísané kontrakty na niekoľko rokov dopredu.
A zákazníci? Domáci používatelia a malé firmy sú síce vďačnými zákazníkmi pre komponenty, periférie či skladačky, softvér však zásadne nekupujú a zo služieb využívajú maximálne prístup na internet. Aspoň že ich je pomerne dosť. Stredne veľkí zákazníci a rovnako stredne veľké počítačové firmy, ktoré by ich obslúžili, zatiaľ absentujú, hoci všade vo svete trh menších a stredných firiem (SMB) predstavuje jeden z najväčších potenciálov rastu. My si na ich nástup budeme musieť nejaký čas počkať, kým nám tu nevyrastú a neobjavia potrebu využívať IT. Štátna správa, finančný sektor, veľké priemyselné podniky, to je svet, ktorý síce ešte stále potrebuje budovať svoju IT infraštruktúru, ale momentálne na to nemajú dostatok finančných zdrojov.
Spoločným menovateľom všetkých skupín zákazníkov je nedostatok peňazí a nízka miera povedomia o možnostiach IT a prínose ich využívania. Nie som rád, že momentálne je málo peňazí, ale mohlo by to mať aspoň jeden priaznivý efekt, a to taký, že podniky budú podstatne pozornejšie (aspoň v to dúfam) sledovať praktický prínos prostriedkov investovaných do IT a ich efektívnejšieho využívania.
Spoločným menovateľom všetkých skupín dodávateľov IT je rovnako nedostatok peňazí, ktorý by im dovoľoval preklenúť „obdobia sucha“, eventuálne ponúknuť takéto preklenutie aj svojím zákazníkom neštandardnými formami napr. outsourcingom, prenájmom techniky či softvéru atď. Ďalším slabým miestom je proaktívny marketing. Rovnako chýba schopnosť vysvetliť zákazníkom praktický prínos využívania IT a zdôvodniť náklady na vybudovanie či rozšírenie IT infraštruktúry.
So skutočnosťou, že je nedostatok peňazí, asi nič nenarobíme, ale s tým ostatným možno áno. Základom je, aby sme pomohli zvýšiť úroveň povedomia o možnostiach IT, o praktickom prínose ich využívania atď., teda o všetkom, o čom stále donekonečna rozprávame. Je to celé o osvete, popularizácii, o vzdelávaní. Asi sú aj fascinujúcejšie témy, ale verte mi, je to potrebné!
Množstvo užitočných a zaujímavých informácií pri listovaní októbrového čísla vám želá
Martin Drobný

PC REVUE 10/1999 Editorial
Autor: Martin Drobný