streda 14. januára 2009

QUARK

Milí priatelia,

koncom novembra sme sa zúčastnili na viacerých akciách Týždňa vedy a techniky, veľkého sviatku vedcov, výskumníkov, ale i vynálezcov, organizátorov aj propagátorov vedeckého a technického rozvoja. Absolvovali sme viacero podujatí vrátane oceňovania aspoň niektorých z našich najlepších aj z radov mladých. Bolo príjemné uvedomiť si, ako sa spoločnosť snaží aj takto ukázať, že si vedecko-výskumnú prácu váži. Veda je totiž
hybnou silou celého nášho života, toho každodenného nevynímajúc. Napokon, na ďalších stranách ešte o tom bude reč. Program bol rovnako ako po minulé roky bohatý, no myslím, že do budúcoročného podujatia by sa mal zaradiť cyklus prednášok alebo aspoň jedna, na tému - nevysvetliteľné javy okolo nás. Prvý, ktorý ma trápi už veľmi dlho, je záhadné strácanie sa písacích potrieb - pier, ceruziek aj fixiek. Pred pár rokmi som čítal, že ročne sa na svete vyrobí asi 15 miliárd písacích potrieb. A kde sú? Kedysi som si kupoval drahé perá, ktoré výborne písali. No po pár dňoch zmizli rovnako ako prepisovačka za tri koruny. Otázka znie - kde sú všetky tie perá, keď, ako viem, rovnaké problémy má každý z nás? Jediné vysvetlenie - musia ich likvidovať nejaké bytosti alebo zariadenia, ktoré sú neviditeľné, veľmi akčné, pracujú s bezodpadovými technológiami. Ale prečo? Kto ich riadi? Kto im dodáva energiu? Kto...?
Keď začali lietať na niektorých linkách výkriky najmodernejšej leteckej techniky - britsko-francúzske nadzvukové Concordy, bola to vtedy veľká sláva. Rozhodne väčšia ako ich stiahnutie z prevádzky, ktorému, mimochodom, predchádzali škaredé havárie. Lietadlá boli určené pre všetkých, čo sa ponáhľali a potrebovali sa dostať napríklad z Londýna do New Yorku za 4 hodiny. Doteraz som nepochopil, prečo sa niekto potrebuje dostať z jedného miesta na druhé práve za takýto čas, no neviem si vysvetliť, čo urobili s ušetreným časom. Myslíte, že ho preflámovali? To by bolo príjemné. Alebo pracovali? To by možno bolo pre niekoho užitočné, len neviem, či aj potrebné. Alebo
ako ho využili?
Podobné otázniky sa mi vynárajú aj v súvislosti s internetom, veď vďaka nemu lietajú naše obrázky aj texty po serveroch a počítačoch, až nakoniec skončia v tlačiarni. Ešte pred pár rokmi sme sa s kolegami v tlačiarni poznali. Dnes poznáme adresu ich servera. Nedávno som bol v tlačiarni na rokovaní a keď som zacítil vôňu tlačiarenskej farby, uvedomil som si, o čo nás internet pripravil. A kde je ten získaný čas? Platí, že čím viac zariadení nám ho šetrí, tým ho máme menej? Ak áno, je to veľmi zlé a treba s tým niečo robiť. Veď napokon, nieže nebudeme mať čas, my nebudeme vôbec! Počítače si však samé neporadia....
Mohol by som pokračovať, ale načo, vieme, o čo ide. Myslíte, že je to téma pre vedcov? Obchodníkov? ....Alebo treba hľadať časožrúta? Individuálneho? Spoločného?
Čo myslíte? Dajte vedieť.

QUARK 1/2009 Editorial
Autor: Eduard Drobný