pondelok 1. júna 1998

PC REVUE

Niečo visí vo vzduchu Asi málokoho prekvapím konštatovaním, že počítačový trh na Slovensku zaznamenáva v súčasnosti určité zlomové obdobie. Bežná verejnosť to možno neregistruje, ale predajcovia počítačov, komponentov či periférií viac ako dobre vedia, čo naznačujem. Obchodníci chodia, pýtajú sa, čo sa deje, a sťažujú sa, že im zle ide biznis. Vraj sa nepredáva, podniky nemajú peniaze, platobná disciplína je zlá atď. V ekonomickej terminológii sa v tejto súvislosti niekedy objavuje hrôzostrašný termín recesia. Jej vážnosť a hĺbku napriek reportom analytických a prieskumných spoločností môžeme len odhadovať. Odhad IDC hovorí napríklad o jednopercentnom poklese predaja v minulom roku. Na jednej strane sa rozpráva o výborných makroekonomických výsledkoch, ale na druhej strane naše podniky nemajú peniaze na oveľa prozaickejšie veci ako na budovanie podnikových informačných systémov či modernej komunikačnej infraštruktúry, o dvojročných inovačných cykloch už existujúcich inštalácií informačných systémov ani nehovoriac. Rozvinutosť spotrebiteľského trhu je zatiaľ malá (podľa IDC domácnosti pokryli len 6,8 % predaja počítačov), absolútna väčšina predaja smeruje do väčších podnikov, štátnej správy. Na druhej strane predajcovia konštatujú, že výsledky za prvé mesiace tohto roku sú v porovnaní s tým minulým oveľa slabšie. No treba súčasne dodať, že napriek sťaženým podmienkam v hre stále zostávajú všetky kľúčové počítačové firmy. Séria prekvapujúcich bankrotov sa zatiaľ nekonala. Za tejto situácie ťažko odhadnúť, v ktorom bode vývoja podľa pomyselnej Gaussovej krivky sa asi nachádzame, ale napriek tomu je určite najvyšší čas začať hľadať východiská z neutešeného stavu. Aké sú možnosti? Nie je ich asi príliš veľa, ale jednou z nich by mohla byt orientácia na nové segmenty trhu, objavenie nových typov zákazníkov. Poľom skoro neoraným sú napríklad menšie a stredné firmy rôznorodého zamerania, ktoré sa aj všade vo svete tešia v súčasnosti veľkej pozornosti celého počítačového priemyslu. Sú to také podniky, ktoré by veľmi účelne mohli začať využívať „prevratné“ technológie, ako je komunikácia v lokálnej počítačovej sieti, zdieľanie tlačiarní, dokumentov, prístup k vnútropodnikovým databázam, spoločné plánovanie, práca na projektoch, komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty, kontrolovaný prístup na Internet atď. Ide o technológie, ktoré pomôžu zefektívniť tok informácií vo firme, zvýšiť produktivitu práce, skvalitniť spôsob riadenia podniku, a tak v konečnom dôsledku získať konkurenčnú výhodu. Sú to všetko zákazníci, ktorí by veľmi radi začali využívať všetky tieto „novinky“ za predpokladu, že budú o nich vedieť a že im s ich implementáciou niekto pomôže. Všetkým, ktorí sa pohybujú v počítačovej branži, sú tieto technológie, pochopiteľne, známe, ale im nie. Nemajú samostatné výpočtové stredisko ani správcu informačného systému. Musia sa spoliehať na vlastné sily a na solídnosť svojho dodávateľa produktov či služieb. Nového zákazníka si preto bude treba nielen nájsť, ale si ho aj „vychovať“. To znamená, že bude treba podstatne viac energie investovať do jeho vzdelávania, do osvety, popularizácie počítačových technológií. Možno na to využiť rôzne formy a prostriedky. Určite sa do tohto procesu v ešte väčšej miere zapojíme aj my v redakcii a budeme sa snažiť prostredníctvom PCR a IW sprístupniť počítačové technológie ešte širšej počítačovej verejnosti. To, že treba začať konať, jasne naznačil aj Cofax, ktorý je tentoraz za nami už o niečo skôr. Dôvod? Chýbali skoro všetci reprezentanti svetových značiek počítačov, takmer úplne sa vytratili stredne veľké počítačové firmy, absentovala hlavná skupina významných distribútorov počítačov a počítačových komponentov, na výstave takmer neboli zastúpené svetové softvérové firmy. Zo strany návštevníkov na výstave prevládala mládež a sem-tam sa objavili zástupcovia väčších podnikov. Plus neidentifikovateľná masa laikov. Aj tu na výstave absentuje stredný prúd, napríklad zástupcovia spomenutých menších a stredných firiem, ktorí by si na výstave radi urobili obraz o ponuke, novinkách, prípadne sa rozhodli pre vhodného dodávateľa. Návštevníci, ktorí sú zvedaví, nehanbia sa opýtať, ktorí sú primerane kvalifikovanými partnermi do debaty so zástupcami firiem. Určite je viac príčin, prečo je situácia s počítačovými výstavami na Slovensku taká, aká je. Určite sa však počítačové firmy začnú na výstavy vracať v momente, keď na nich budú môcť naozaj osloviť potenciálneho zákazníka. (Podrobnejšiu reportáž z Cofaxu nájdete vo vnútri čísla.) Preto, všetci, ktorí majú záujem pomôcť nám v osvete a popularizácii počítačových technológií, sú vítaní. Chcem súčasne apelovať aj na zástupcov počítačových firiem, lebo ide najmä o ich nových zákazníkov. Takže poďme na vec. Príjemné čítanie preddovolenkového čísla PCR vám želá
Martin Drobný

PC REVUE 6/1998 Editorial
Autor: Martin Drobný