utorok 1. mája 2001

PC

Určite ste zaregistrovali správy o spomalení prehriatej americkej ekonomiky, o spľasnutí „dot com“ bubliny, zabrzdení nástupu novej ekonomiky. Mnohé tradičné ikony počítačového, telekomunikačného či internetového biznisu krvácajú, ich vedúci predstavitelia sa snažia zachraňovať dramatickú situáciu radikálnym znižovaním výdavkov, prepúšťaním, zatváraním fabrík atď. Hodnota kurzu ich akcií však stále padá, investori sú nervózni a dobré správy o náraste predaja v nedohľadne. Skoro polovica amerických domácností vlastní nejaké akcie, takže pád ich kurzu má dosah nielen na korporácie, ale aj na peňaženky bežných spotrebiteľov. Donedávna oslavovaný hlavný kormidelník americkej ekonomiky Alan Greenspan je zrazu zatracovaný za nezvládnutie nástupu novej ekonomiky. Všetci sú náhle prekvapení, čo sa deje. Hightech spoločnosti, opité boomom posledných rokov, sa zrazu s očami podliatymi krvou prebúdzajú do reality. Tak ako sa s mediálnym bubnovaním šírila po svete nákaza slintačky či BSE, sa aj
ekonomická recesia USA pomaly blíži k európskemu kontinentu. Hoci Slovensko nie je zďaleka tak napojené na európsku či americkú ekonomiku a spotrebiteľský sektor je v úplne inom štádiu vývoja, budú mať – a už aj majú – tieto procesy vplyv aj na IT trh u nás. Netrúfam si predostrieť hĺbkovú analýzu príčin a dôsledkov, ale pokúsim sa aspoň naznačiť svoj pohľad na vec.
V prvom rade som prekvapený, že sa pozabudlo na zákonitý a celkom prirodzený „cyklizmus“, opakovanie sa období ekonomického rastu a recesie, o ktorom nás učili už na strednej škole. Ekonomický svet podľahol predstave, že nástup novej internetovej ekonomiky odstráni toto kolísanie a bude donekonečna generovať rastúcu spotrebu. Výsledkom sú predimenzované výrobné kapacity a sklady plné tovaru, ktorý nikto nechce. Rovnako ma dosť prekvapuje, že sa tento stav v súčasnej dobe informačných systémov nedal trochu predvídať.
Hoci sa necítim oprávnený vyjadrovať sa k ekonomickým otázkam, už pred rokom sa mi zdalo nereálne to obrovské nadhodnotenie kurzu akcií „dot com“ spoločností. Nie je predsa možné, aby nové, začínajúce spoločnosti, za ktorými stála len skupinka investorov, dobrý nápad a nejaké to prepojenie s internetovým biznisom, mali čerstvo po zakótovaní na burze vyššiu trhovú kapitalizáciu ako tradičné firmy, ktoré majú fabriky, armádu zamestnancov, vlastný výskum, predajné kanály a môžu ponúknuť zákazníkovi reálne produkty a reálne služby. V Amerike to však možné je, azda aj preto, že väčšia pozornosť sa tu venuje momentálnemu kurzu akcií ako reálnej, skutočnej hodnote danej firmy.
Veľká časť viny za súčasný stav podľa analytikov padá na internetovú ekonomiku, ktorá akoby sklamala, nepreukázala svoj potenciál. Pravdou však podľa mňa je, že ešte ani poriadne nemala príležitosť na to, aby tak mohla urobiť, musela by byť podstatne viac a hlbšie implementovaná do ekonomickéj podstaty firiem, do rytmu ich života. A nestačí, aby tak urobilo len pár progresívnejších korporácií, ale musia tak urobiť všetky – alebo aspoň prevažná väčšina. Zmena modelu fungovania spoločnosti však musí byť opatrná, musí sa vytýčiť jasný cieľ, ktorý sa má dosiahnuť. Často sa internet glorifikuje ako akýsi samogenerátor biznisu, obchodných príležitostí a peňazí. Pravdu povediac, ja skôr vidím, že väčšina spoločností má stále veľký problém nájsť spôsob, ako na internete zarobiť.
Momentálna recesia postihla, samozrejme, aj výrobcov počítačov, všetky svetové značky oznamujú znižovanie cien, ale predaj sa napriek tomu nerozbieha, len ako-tak sa darí vyprázdňovať preplnené sklady. Nedovolím si označovať sa za vizionára, ale už párkrát som na tomto mieste uvádzal, že už sa skončilo naháňanie používateľov za čoraz vyšším výkonom. Súčasné počítače totiž dostatočne uspokojujú ich výkonové potreby, a preto nemajú dôvod investovať peniaze do stroja rýchlejšieho o pár sto megahertzov, pretože všetky bežné aplikácie na tých súčasných bežia dostatočne rýchlo. Nové Windows XP sa na trhu objavia až niekedy na jeseň, takže neočakávam, že v priebehu roka sa v tomto smere niečo zásadne zmení. Na Slovensku, samozrejme, ešte stále máme rezervy, pretože aj podnikový sektor, priemysel, aj štátna správa, o domácnostiach ani nehovoriac, majú do nasýtenia dosť ďaleko. Na tento rok sa odhaduje nárast výdavkov do IT na Slovensku na úrovni 10 – 15 %, takže nás americká recesia aspoň zatiaľ neohrozuje.
Hoci momentálna situácia je pomerne dramatická (aspoň v USA určite), verím, že trh sa čoskoro spamätá a ekonomické systémy sa zotavia. Otázkou len je, či to potrvá mesiace alebo roky... Istotne na to niektoré spoločnosti zaplačú (už teraz niektoré známe IT korporácie stoja tesne pred bankrotom, mená radšej neprezradím...), na druhej strane sa po vyčistení trhu určite objaví množstvo nových spoločností, ktoré prinesú nové nápady, technológie či produkty. V tejto súvislosti ma napadla jedna paralela. Raz mi vysvetľoval strážca sekvojového parku, ako najnovšie začali úmyselne zakladať v parku požiare, hoci dovtedy sa ich vždy snažili čím skôr potlačiť a bojovali proti nim zo všetkých síl. Prišli totiž na to, že oheň, voči ktorému je kôra sekvoje do značnej miery odolná, ponechá veľké, zdravé jedince nedotknuté a spáli len menej hodnotné dreviny a kry a prírodný živel tak vytvorí priestor na rast nových mladých sekvojí. Správa parku sa snaží oheň len udržať pod kontrolou, aby sa nezačal nekontrolovane šíriť. A niečo podobné asi nastane aj v IT branži. Len mi akosi nie je jasné, kto by mohol byť tým správcom parku...

Zaujímavé čítanie májového čísla PCR vám želá
Martin Drobný

PC REVUE 5/2001 Editorial
Autor: Martin Drobný