nedeľa 10. júna 2012

QUARK


Milí priatelia,
v našom vydavateľstve Perfekt, v ktorom vychádza aj časopis Quark, pripravujeme na vydanie veľmi zaujímavú knihu z pera popredných historikov, aká tu ešte vlastne nebola – Dejiny Uhorska. História tohto mnohonárodného štátu, ktorý vznikol v roku 1000 a trval do roku 1918, ako vieme, bola pestrá a búrlivá, takže sa je na čo tešiť. V pláne je i ďalšia nevšedná kniha – Kronika Jána z Turca. Autor, laický spisovateľ, sa v nej snažil zachytiť svoju dobu a kniha vyšla v latinčine po prvý raz 20. marca 1488 v Brne. Dnes, podľa všetkého, jestvujú už len tri exempláre. Jeden je v Turčianskom sv. Martine, v Slovenskej národnej knižnici. Ak sa nič nepredvídané nestane, na jeseň sa s ním bude môcť oboznámiť široká verejnosť v slovenskom preklade. Príprava vydania knihy po 500 rokoch už zamestnáva grafikov, dizajnérov a polygrafov. Je to nádherné dielo, máme sa na čo tešiť.