nedeľa 10. júna 2012

QUARK


Milí priatelia,
v našom vydavateľstve Perfekt, v ktorom vychádza aj časopis Quark, pripravujeme na vydanie veľmi zaujímavú knihu z pera popredných historikov, aká tu ešte vlastne nebola – Dejiny Uhorska. História tohto mnohonárodného štátu, ktorý vznikol v roku 1000 a trval do roku 1918, ako vieme, bola pestrá a búrlivá, takže sa je na čo tešiť. V pláne je i ďalšia nevšedná kniha – Kronika Jána z Turca. Autor, laický spisovateľ, sa v nej snažil zachytiť svoju dobu a kniha vyšla v latinčine po prvý raz 20. marca 1488 v Brne. Dnes, podľa všetkého, jestvujú už len tri exempláre. Jeden je v Turčianskom sv. Martine, v Slovenskej národnej knižnici. Ak sa nič nepredvídané nestane, na jeseň sa s ním bude môcť oboznámiť široká verejnosť v slovenskom preklade. Príprava vydania knihy po 500 rokoch už zamestnáva grafikov, dizajnérov a polygrafov. Je to nádherné dielo, máme sa na čo tešiť.Vráťme sa k Dejinám Uhorska. Toto tisícročné obdobie dodnes nebolo v našej historiografii objektívne spracované a po slovensky vyjde vlastne po prvý raz. Bude mať 400 strán, približne toľko obrázkov a príde na svet po prázdninách. Dejiny Uhorska sú pre nás veľmi zaujímavé a významné, pretože sú to aj naše, slovenské dejiny a uhorskí králi boli aj našimi kráľmi. Úradným jazykom bola latinčina, nemčina a neskôr maďarčina, hoci Maďari nikdy netvorili väčšinové obyvateľstvo. Je zaujímavé a má to logické vysvetlenie, že názov vtedajšieho štátu Hungaria sa stal oficiálnym názvom Maďarska a používa sa aj v medzinárodnom styku. Podobne je to aj so svätoštefanskou korunou, ktorú kráľ Štefan I. nikdy nemal na hlave a ktorá vznikla až po jeho smrti. Dnes nie sú zriedkavé spory o tom, či patrí koruna Maďarom, alebo či je to aj náš, slovenský symbol, keďže korunovačné klenoty bývali v Bratislave, ako korunovačnom meste.

Tisíc rokov je veľmi dlhý čas a dostatok príležitostí na rozličné nezvyklé javy, paradoxy, anomálie a nedorozumenia. Isté je, že v pripravovanej knihe napísanej renomovanými historikmi bude veľa nesmierne zaujímavých informácií, pre mnohých nepochybne aj nových, bude v nej vysvetlených mnoho mýtov a uvedenie viacerých náhodne aj úmyselne deformovaných faktov na správnu mieru.
Tretia lahôdka z knižnej tvorby vydavateľstva Perfekt by mala byť na knižných pultoch niekoľko dní potom, ako vyjde toto číslo Quarku. Bude to veľká obrazová monografia Prezidentský palác. Postavil ho gróf Grassalkovič, v minulom storočí bol aj Ústredným domom detí a mládeže a po vzniku samostatného Slovenska sa stal sídlom našich prezidentov. Pripravovaná publikácia bude tiež unikátna, pretože o paláci, ktorý tróni v centre Bratislavy, o jeho histórii a súčasnej podobe nevyšlo dosiaľ žiadne knižné spracovanie.

Verím, že hodnotné knihy musia mať svoje miesto v súčasnej obrovskej ponuke a že sa v záplave dobrých, aj tých druhých kníh nestratia. A ak máte o niektorú z nich záujem, sledujte našu webovú stránku www.perfekt.sk.

Pekné leto želá
Eduard Drobný

QUARK 6/2012 Editorial
Autor: Eduard Drobný

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára