pondelok 10. júna 2013

QUARK

Milí čitatelia,

je pre mňa cťou a potešením prihovoriť sa vám z tohto miesta. Ako ste možno postrehli v májovom príhovore pána Drobného, od júna 2013 vydávanie časopisu QUARK prechádza pod Centrum vedecko-technických informácií SR, v kruhu odbornej verejnosti tiež známe pod skratkou CVTI SR. Ja sám patrím k dlhoročným čitateľom tohto časopisu, ktorý vždy prinášal zaujímavé a aktuálne informácie z diania v oblasti vedy a techniky na celom svete. Som presvedčený, že poučenie, inšpiráciu i pobavenie v ňom nachádzajú všetky vekové kategórie, od mladých vedeckých nadšencov až po staršiu generáciu ľudí zaujímajúcich sa o výskum a vývoj. Užitočné informácie v ňom často našli aj samotní vedci.