pondelok 10. júna 2013

QUARK

Milí čitatelia,

je pre mňa cťou a potešením prihovoriť sa vám z tohto miesta. Ako ste možno postrehli v májovom príhovore pána Drobného, od júna 2013 vydávanie časopisu QUARK prechádza pod Centrum vedecko-technických informácií SR, v kruhu odbornej verejnosti tiež známe pod skratkou CVTI SR. Ja sám patrím k dlhoročným čitateľom tohto časopisu, ktorý vždy prinášal zaujímavé a aktuálne informácie z diania v oblasti vedy a techniky na celom svete. Som presvedčený, že poučenie, inšpiráciu i pobavenie v ňom nachádzajú všetky vekové kategórie, od mladých vedeckých nadšencov až po staršiu generáciu ľudí zaujímajúcich sa o výskum a vývoj. Užitočné informácie v ňom často našli aj samotní vedci.Pri tejto príležitosti chceme poďakovať vydavateľstvu Perfekt, ako aj pracovníkom redakcie za ich takmer dvadsaťročné úsilie prinášať vám pravidelne zaujímavosti zo sveta vedy, techniky, inovácií, vynálezov a progresívnych nápadov. Toto úsilie dokážeme oceniť o to viac, že my sami máme v CVTI SR viac ako desaťročné skúsenosti s vydávaním periodika ITlib. Informačné technológie a knižnice, a teda vieme, čo všetko vydanie odborného časopisu obnáša.

Rád by som vám stručne predstavil aj poslanie a aktivity našej inštitúcie v oblasti podpory slovenskej vedy. CVTI SR (www.cvtisr.sk) bolo zriadené už v roku 1938 a väčšinu svojho pôsobenia nieslo názov Slovenská technická knižnica. Tradičné knižničné služby u nás v čoraz väčšej miere nahrádza operovanie v prostredí internetu a papierovú podobu digitálny obsah. Organizačne naša inštitúcia ako príspevková organizácia patrí pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a pre nášho zriaďovateľa a verejnosť zabezpečujeme aj množstvo ďalších odborných činností. Ide najmä o budovanie, prevádzku a rozvoj celoštátnych systémov a registrov určených na hodnotenie a manažovanie vedy, napríklad informačný systém o vede, register publikačnej činnosti či register záverečných prác a naň napojený tzv. antiplagiátorský systém. Implementujeme tiež medzinárodné a národné projekty zamerané na podporu výskumu, vývoja a inovácií. Sústreďujeme sa tiež na aktívnu popularizáciu vedy a techniky, ako aj na podporu univerzít a Slovenskej akadémie vied v procesoch transferu technológií.

Verím, že sa nám v tomto novom usporiadaní podarí minimálne zachovať odbornú úroveň a atraktivitu QUARK-u, pričom našou smelou ambíciou je urobiť časopis ešte zaujímavejším a hodnotnejším k plnej spokojnosti našich stálych čitateľov. Za týmto účelom by sme vás chceli vyzvať k bližšej spolupráci formou zasielania pripomienok a námetov na vylepšenie a skvalitnenie nášho spoločného časopisu. Budem rád, ak nám naďalej zachováte priazeň a pomôžete rozšíriť rady našich čitateľov. Prajem vám príjemné a najmä zaujímavé čítanie.

Ján Turňa

riaditeľ CVTI SR


QUARK 6/2013 Editorial
Autor: Ján Turňa

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára