streda 1. septembra 1999

PC REVUE

Minule som sa skoro pohádal s marketingovym manažérom istej IT firmy, keď prišla na pretras otázka oslovovania veľkých zákazníkov v našej branži prostredníctvom médií. Nesúhlasil som totiž s názorom, že na dosiahnutie obchodného úspechu ich firmy je v marketingu dôležitejšie orientovať sa najmä na business decision makerov, teda podnikových vrcholových manažérov, v súčasnosti väčšinou generálnych, obchodných, výrobných či finančných riaditeľov, ktorí po úspešných "rokovaniach" robia tie dôležité rozhodnutia a podpisujú kontrakty (hovoríme o IT firme orientujúcej sa na podnikové prostredie, a teda nie na masový trh).
A prečo sa mi tento postoj nepozdával? Z dvoch dôvodov. Po prvé, samozrejme, aj preto, lebo nám, otvorene povedané, takto niekedy uniká aj taká dôležitá inzercia. PCR ani IW nie sú biznis magazíny a nie som až taký optimista, aby som si myslel, že generálni riaditelia veľkých podnikov čítajú po večeroch vo voľnom čase odborný magazín typu PCR, resp. IW (ak sa mýlim, opravte ma a pošlite mi povzbudzujúci mailík :-). Okrem toho dosť pochybujem, či dnešní generálni riaditelia veľkých podnikov vôbec majú čas niečo čítať, a ak áno, tak nie som si istý, či sa im prípadná inzercia IT firmy nestratí medzi inzerátmi na autá, životné poistenie či stavebné sporenie.
A už vôbec neverím tomu, že sa naši "kapitáni priemyslu" rozhodujú o 10 či 100-miliónových investíciách do IT na základe inzercie v biznis magazíne. Rozumnejšie sa mi zdá umiestňovať inzerciu do odborného časopisu, z ktorého čerpajú informácie IT manažéri a často im slúži ako hlavný zdroj informácií. V prípade odborného magazínu obsah inzercie priamo korešponduje so zameraním časopisu a príjmy z inzercie slúžia na to, aby odborný časopis mohol prinášať odborné články, vzdelávať čitateľov, robiť osvetu a popularizáciu IT.
Druhá vec, ktorá má privádza do úžasu, je nezmysel, aby o investíciách veľkého podniku do IT rozhodoval decision maker, ktorý v IT nemá (bez urážky) potrebné zázemie, vedomosti, skúsenosti, prehľad atď. Česť výnimkám! V lepšom prípade sa opiera o odporúčania svojho podnikového IT manažéra, správcu IS, riaditeľa či vedúceho odboru informatiky, ktorý však v podnikovej hierarchii stojí na „trochu" nižšej pozícii a nemá potrebné rozhodovacie kompetencie. O miliónových investíciách rozhoduje človek, ktorý nevie posúdiť ich opodstatnenosť. Nie je to čudné? Možno ani veľmi nie, keď sa obzrieme späť do minulosti a spomenieme si, ako sa IT postupne dostávali do podnikového prostredia, na obdobie sálových počítačov, terminálov, bielych plášťov atď. Na obdobie, keď IT hrali len podpornú úlohu pri chode podniku. Keď ľudia z IT oddelení boli považovaní za tak trochu strelených čudáckych technokratov. Teraz však je už iná doba, význam správneho nasadenia a využívania IT v podnikovom prostredí je obrovský a stále bude rásť, takže už teraz to je a čoraz viac bude existenčná otázka prežitia podniku v konkurenčnom prostredí. Pokiaľ IT dokážu sprístupniť manažmentu nové informácie pre rozhodovanie, pomôžu znížiť skladové zásoby či administratívu, skrátiť dobu dodania produktu na trh či zlešiť tok finančných prostriedkov v podniku, musí byť ich postavenie v rámci podnikových priorít trochu vyššie, ako je to v súčasnoti. A to už nehovorím o ďalších možnostiach IT, ako je zlepšenie podpory zákazníkov, vytváranie nových distribučných kanálov či pružnosť prispôsobenia sa na zmeny trhového prostredia.
Prihováram sa preto, aby vrcholový manažment podnikov venoval väčšiu pozornosť významu a postaveniu IT, prehodnotil zaradenie svojich IT manažérov a prizval ich do užšieho vedenia podniku, aby sa mohli podieľať na riadení podniku, aby mohli informovať o nových možnostiach IT, ponúkať lepšie riešenia, nové služby atď. Na druhej strane by IT manažéri, ktorí majú v prevažnej väčšine technické vzdelanie, mali rozšíriť svoje vedomosti o infomácie z oblasti ekonomiky, podnikového manažmentu, výroby atď. Tým manažérom, ktorí budú vybavení takýmto kombinovaným vzdelaním, garantujem, že záujem o ich služby bude obrovský. Tento odkaz zvlášť posielam aj čerstvým či budúcim absolventom vysokých škôl. A zvlášť by som ešte zdôraznil aj nutnosť neustáleho vzdelávania sa a sledovania diania v IT branži, ktorá sa mení a vyvíja naozaj dramaticky. Ak preto hľadáte správny zdroj, mám pre vás tip. Hádajte aký?

Zaujímavé čítanie septembrového čísla vám želá
Martin Drobný

PC REVUE 9/1999 Editorial
Autor: Martin Drobný