nedeľa 1. augusta 1999

PC REVUE

Máme za sebou polovicu roka, čo je dobrá príležitosť na rekapituláciu toho, čo sme dosiahli za tento čas. Keď sme v januári zvýšili cenu časopisu, s určitými obavami sme čakali na prvé správy o predaji v stánkoch a o počte predplatiteľov, keďže sme vedeli, že vstupujeme do nie veľmi priaznivého roku... Naše obavy sa našťastie (zatiaľ!) nepotvrdili a my sme vám za doterajšiu dôveru, ktorú ste vyjadrili predplatením alebo kupovaním PCR v stánku, naozaj vďační. Nezostali sme však pri uspokojení sa a verbálnom vyjadrení vďaky. Pokračovali sme v doterajšom trende poskytovať čoraz väčšie množstvo informácií s pridanou hodnotou. Od januára sme do každého čísla pripravili komplexný porovnávací test alebo prehľadový článok. V každom čísle sme pre vás v spolupráci s partnermi pripravili jednu alebo dokonca dve súťaže o atraktívne ceny: počítače, tlačiarne, disky atď. Spustili sme nové rubriky Grafika a Siete, pribudli nové seriály atď. Urobili sme menšie zmeny v grafike, zväčšil sa sadzobný rámec a pod., so snahou, aby sme vám na rovnakej ploche mohli poskytovať väčšie množstvo informácií a v prehľadnejšej podobe. Keď už rekapitulujeme a spomenul som porovnávacie testy, rád by som sa pri nich krátko zastavil.
Chcel by som trochu poukázať na náročnosť ich výroby. Nie je totiž vôbec jednoduché dosiahnuť, aby sa príslušné modely produktov od všetkých relevantných výrobcov dostali do redakcie v danom termíne, aby boli dodané v stave podľa zadania, aby sa stihli v dohodnutom čase otestovať a porovnať. Aby sa namerané výsledky stihli spracovať, vyhodnotiť. Urobiť objektívne závery a spravodlivo prideliť body tiež nie je jednoduchá záležitosť. A navyše aj dosť nevďačná, keď vás nezriedkavo po zverejnení výsledkov obvinia dodávatelia produktov s umiestnením od tretieho miesta nižšie zo zaujatosti, z neobjektívnosti, nekompetentnosti, namerania nesprávnych výsledkov atď. Chcem preto zdôrazniť, že hoci naozaj nikto nie je neomylný, merania robíme veľmi starostlivo.
Striktne rozlišujeme kvantifikovateľné parametre od subjektívnych postrehov a podľa toho im aj prideľujeme rôznu váhu. Veľa času a diskusií venujeme celkovému vyhodnoteniu, celý proces sa však snažíme robiť naozaj poctivo a pozorne. Ak však bude niekto predsa len presvedčený, že čosi nie je v poriadku, radi si to v pokoji vydiskutujeme. V uverejňovaní porovnávacích testov budeme pokračovať aj naďalej. V tomto čísle sme pre vás pripravili veľký test procesorov a základných dosiek, v budúcom budú nasledovať počítače pre cenovo citlivého zákazníka, potom tlačiarne, monitory, notebooky atď. Na jeseň pre vás pripravujeme ďalšie prekvapenia. Budú pokračovať sponzorské súťaže o ceny a možno sa dostane rad konečne aj na cédečká. Priznám sa však, že zabezpečiť, aby sa vám do rúk dostalo každý mesiac nové číslo PCR nie je vôbec také jednoduché. Navyše v situácii, keď sa k súčasnému stavu slovenského hospodárstva a z toho vyplývajúcej slabej kúpyschopnosti, resp. „inzercieschopnosti“ a zlej platobnej disciplíny pridružia aj známe a hojne medializované problémy s distribúciou tlače. Niekedy to naozaj chce zanietenosť šialeného maniaka, výdrž hĺbkového potápača a trpezlivosť vychovávateľky v polepšovni. Nuž, aj takýto rozmer má vydávanie odborného časopisu. Preto dúfam, že nám aj naďalej zostanete verní a budete nás podporovať v úsilí vydávať kvalitný domáci počítačový magazín.
V tomto čísle som prerušil sériu „budovateľsko-výchovno-osvetových“ príhovorov našimi
vnútroredakčnými záležitosťami. Netešte sa, nabudúce pokračujeme ďalej... Už mám aj pripravenú tému: „decision makeri“ verzus IT manažéri.
Zatiaľ si užívajte leta a augustového čísla PCR, ktorého príjemné čítanie vám želá ...
Martin Drobný

PC REVUE 8/1999 Editorial
Autor: Martin Drobný