štvrtok 4. decembra 2008

PC REVUE - OpenPark

Hej, bratia Lehmanovci, ukážte index!

Kladiem si otázku, či pred súčasnou prebiehajúcou finančnou krízou mali zúčastnené strany k dispozícii správne informácie, pravdivé údaje, ktoré by ich varovali pred nepriaznivým vývojom. Nejde mi do hlavy, že by finančné ústavy, ktoré investovali ťažké peniaze do svojich informačných systémov, nedisponovali softvérom, v ktorom by sa stretávali a vyhodnocovali údaje z ostatných vnútropodnikových IS a ktorý by spustil alarm, keby zaregistroval, akým smerom sa uberajú hodnoty kľúčových ukazovateľov. Ak majú napr. banky k dispozícii údaje o svojej aktuálnej likvidite, objeme poskytnutých úverov, vývoji úrokových sadzieb, miere vlastnej zaúverovanosti, vývoji na medzibankovom trhu, v investičných fondoch, kapitálovom trhu atď., určite sú známe pravidlá a zásady, ktoré hovoria, že ak príde medzi týmito údajmi k takej a takej korelácii, treba do systému zasiahnuť a niečo zmeniť, aby sa parametre systému stabilizovali. Samozrejme, že nežijeme v uzavretom, presne opísanom teoretickom systéme, ale v reálnom svete, do ktorého vývoja vstupuje množstvo vonkajších faktorov a udalostí, s ktorými treba tiež kalkulovať, takže musíme pracovať s pravdepodobnosťou, matematickou štatistikou a stochastikou. Softvér, ktorý analyzuje a vyhodnocuje „prevádzkové parametre“ podniku, môže predvídať ich ďalší vývoj len s určitou pravdepodobnosťou a manažment podniku ich môže meniť len s určitou kalkulovanou mierou rizika. Ak sa pracuje so zdravou mierou rizika a nepríde k neočakávanej udalosti mimoriadneho významu, červené svetlo by sa teoreticky nemalo nikdy rozsvietiť. Ak sa niektorý parameter blíži k hraničnej hodnote, zmenou ostatných parametrov dokáže manažment systém vyregulovať a dostať podnik zo zóny ohrozenia. Teda aspoň ja si to tak laicky predstavujem... :-)
Dobrým príkladom môže byť letecký dispečer manažujúci pohyb lietadiel v blízkosti letiska. Keďže aj on je „len“ človek, moderný riadiaci systém ho upozorní, ak sa kurz dvoch lietadiel dostáva do kolíznej situácie. A nielen jeho, ale aj pilotov daných lietadiel. Takže čo môže byť dôvodom, že finančné inštitúcie, ako ukazuje súčasná realita, neudržali svoje parametre na uzde a nevyviedli svoje podniky z kolízneho kurzu? Nemajú správne čísla? Alebo majú, ale nemajú „riadiaci“ systém, ktorý by ich varoval? Alebo majú a neposlúchli ho?
Je ešte jedna ďalšia možnosť, a to taká, že sa do kolíznych kurzov dostane podľa nášho príkladu naraz v tom istom čase priveľa lietadiel. Predstavme si fikciu, keby napr. okolo Frankfurtu bolo rozmiestnených 1000 rovnako veľkých megaletísk, aké tam majú teraz, kde tuším každú minútu pristáva jedno lietadlo. Môžu dispečeri zvládnuť premávku nad mestom, keď každé letisko si bude manažovať svoje lietadlá izolovane, nezávisle od ostatných? Asi ťažko, ani si nechcem predstaviť možné následky... Pomôže vydať administratívne opatrenie leteckého úradu zakazujúce, aby sa dve lietadlá dostali do vzájomnej vzdialenosti menšej ako 1000 metrov? Možno áno, ale letiská by museli drasticky obmedziť prevádzku, takže vlastne by nemohli reálne fungovať. Jedine keby ešte existoval nadradený riadiaci systém, ktorý by prepájal všetky letiská tak, aby všetci mali informáciu o pohybe všetkých ostatných lietadiel v priestore Frankfurtu. Ak sa niektoré letisko náhle zblázni, jeho lietadlá nenazdajky opustia pridelený koridor a „vlezú“ do susedného, susedné letisko bude vďaka nadradenému riadiacemu systému vedieť, že sa blíži nebezpečenstvo, pozastaví svoje lety a vyhne sa kolízii.
To isté by mohlo a malo platiť aj pre svetové finančné inštitúcie, ktoré sú takisto navzájom poprepájané, od seba závislé, takže ak sa do problémov dostane jedna z nich a ostatné to nevedia, môže ich pri svojom páde so sebou strhnúť. Mal by existovať „nadradený“ informačný systém, ktorý by parametricky vyhodnocoval zdravie každého z podnikov, jeho „kolízny“ kurz a túto informáciu, akýsi „index zdravia“, transparentne poskytoval všetkým zúčastneným podnikom. Keby existoval a finančné inštitúcie by ho používali, nemuseli by sa dostať do situácie, v ktorej sú teraz. Teda aspoň ja si to tak laicky predstavujem... :-)

PC REVUE 12/2008 OpenPark
Autor: Martin Drobný

PC REVUE

Do budúcnosti radšej vždy s úsmevom

Tak a je tu koniec roka 2008. Je to čas, keď sa patrí trochu sumarizovať a pozrieť sa do budúcnosti. Neskromne konštatujem, že sme sa počas tohto roka posunuli riadne dopredu. Presne pred rokom sme vám sľúbili veľkú predplatiteľskú súťaž, posilnenie prístupu k PC REVUE vo forme on-line, úplné verzie programov na DVD REVUE, zlepšenú grafiku a veľké testy. Ponuku v predplatiteľskej súťaži už poznáte, jej dominanciou sú práve notebooky, tak ako ste nás v mailoch žiadali. On-line vydanie PC REVUE existuje na adrese online.pcrevue.sk, počas budúceho roka ho ešte viac posilníme a zaktualizujeme. V decembrovom vydaní nájdete na DVD REVUE najnovšiu verziu programu Zoner PhotoStudio 11 Classic, a to bez časového obmedzenia a bez nutnosti registrácie na internete. Tak ako ste chceli. V každom vydaní v tomto roku sme mali na DVD REVUE úplné verzie programov. Softvérové firmy nám ich, prirodzene, nedávajú zadarmo, jednak ich kupujeme a na druhej strane sa firmy budú snažiť, aby ste prešli na vyššiu, ale už platenú verziu. S tým jednoducho treba počítať.
Ponuku veľkých testov asi nemusím spomínať, od januárového po decembrové vydanie ste našli v PC REVUE najviac porovnávacích testov hlavne z oblasti hardvéru. Podľa našej evidencie sme mali počas tohto roka zapožičaných viac ako 1000 produktov. Zaviedli sme netradičné reportáže z celého sveta, aké nenájdete nikde inde. A pridali sme ešte v jednej často žiadanej činnosti – vo videorecenziách. Tie navyše možno nájsť na internete ešte predtým, ako ich zverejníme v magazíne, sú teda vysoko aktuálne. Na dôvažok sa partnersky podieľame na príprave magazínu Klik, ktorý si môžete pozrieť v sobotu popoludní na SVT1 alebo kedykoľvek na internete. Grafickú stránku nášho magazínu väčšinou chválite, veď sa aj riadne snažíme. Podčiarknuté a sčítané, prinášame viac zaujímavostí v prehľadnej a príťažlivej podobe, a to nielen vo forme tlačeného textu, ale aj on-line a vo forme videa. Je to požiadavka dnešnej doby a sme na ňu pripravení. V tomto trende budeme ďalej pokračovať.
Keď sme už pri tom, často sa ma známi pýtajú, ako možno každý mesiac naplniť také rozsiahle PC REVUE zaujímavým obsahom. Na jeseň počet strán nášho magazínu dosahoval 160 strán a viac, čo je fakt riadne veľa, oveľa viac, ako nájdete v iných IT magazínoch. Verte, že je to každodenná práca, nehľadiac na sobotu a nedeľu či zaužívaný pracovný čas. Existuje mnoho ľudí, ktorí si chcú vyskúšať, aké je to spolupracovať s PC REVUE, a naša redakcia je im otvorená. Slovensko síce má talent, ale veru nikto učený z neba nespadol. Hlásia sa nám najmä mladí ľudia, študenti. Pre nás to znamená venovať sa im, a to s nepredpokladateľným výsledkom. Zistil som, že veľký problém je pravopis, na druhej strane som často pozitívne prekvapený odbornými znalosťami mladých ľudí. Asi najlepší zdroj nových myšlienok a zároveň aj vynikajúcich redaktorov sú tzv. konštruktívni kritici nášho magazínu. Podčiarkujem slovo konštruktívni a hneď to aj vysvetlím. Otvorene povedané, ani my nie sme neomylní a je jasné, že výnimočne zverejníme niečo, čo tak celkom nie je pravda :-). Napriek opakovanej kontrole sa to jednoducho stane. Som toho názoru, že chyby (ak sa fakt preukážu) si treba priznávať, a preto zverejňujeme opravy. Jeden z našich najlepších redaktorov s nami intenzívne spolupracuje odvtedy, ako mi dosť otvorene napísal, ako to s tými reproduktormi vlastne je :-). A veľmi si vážim, že moju ponuku, aby teda on napísal niečo odborné a čitateľsky zaujímavé, zobral pozitívne a odvtedy máme takéto testy na profesionálnej úrovni. A v tom čase to okrem iného znamenalo, že sme vozili rozmerné a ťažké produkty po nociach skoro na druhý koniec Slovenska. Ale investovali sme do toho peniaze i čas, skutočných talentov nie je až tak veľa. Žiaľ, existuje oveľa väčšia skupina ľudí, ktorí sa stávajú silnými hlavne v internetovej anonymite. Na internete som si už o našom magazíne toho prečítal veľa, často vyslovené lži. Našiel som dokonca sumu, ktorú požadujeme za ocenenie Víťaz testu v porovnávacích testoch. Priatelia, čestne vyhlasujem, že o tom by som musel asi niečo vedieť a určite neviem, navyše by to bolo aj technicky ťažko realizovateľné. Myslím, že najlepšie môžu hovoriť tí, ktorí od nás toto ocenenie dostali (a za 15 rokov sú ich možno stovky). Tí potvrdia, že ocenenia v PC REVUE určite nie sú na predaj. Mimochodom, tá suma za Víťaza testu, uvádzaná na internete, sa mi zdala nejaká nízka... :-) Prepáčte, len žartujem. Ocenenie Víťaz testu alebo Tip redakcie získava ten, kto vo vyhodnocovacej funkcii konkrétneho testu skončí na prvom mieste.
Všade počúvame, že žijeme v čase finančnej krízy a že bude veľmi ťažko. Negatívnych správ máte všade dosť, tak skúsim z iného súdka. Podľa mňa sa budeme mať v budúcom roku presne tak, ako sa budeme snažiť, aby sme sa mali. Veľa závisí od nás samých, veď žiadna kaša sa neje taká horúca, ako sa navarí. Viem, že skupina ľudí napr. v automobilkách prišla o prácu, aj my cítime, že firmy výrazne šetria, na druhej strane riadne poklesla cena benzínu i bytov vo väčších mestách. Napokon o pár dní klesnú sumy na všetkých cenovkách u nás viac ako 30-násobne. Je to fantastická správa, stačí si len odmyslieť, že v rovnakom pomere poklesnú aj sumy na našich bankových účtoch a výplatných páskach. Jednoducho, na každú vec sa dá pozrieť z tej lepšej stránky, len na to treba pozitívny vzťah k životu :-).
Z hľadiska nášho magazínu sa pozeráme dopredu optimisticky. PC REVUE bude vaším skutočným sprievodcom svetom digitálneho veku aj v roku 2009, budeme ešte lepší, „onlineovejší“ a zábavnejší. Ostaneme aj pri netradičných reportážach a posilníme videorecenzie. Ostaňte aj vy s nami a sami uvidíte, ako sa nám to darí. Na záver ešte ďakujem všetkým svojim spolupracovníkom, redaktorom, marketingu, DTP oddeleniu a ďalšej podpore za svedomitú prácu počas celého roka. Bez tejto pomoci by PC REVUE v súčasnej podobe nemohlo vychádzať.
Vám všetkým prajem veľa zdravia a šťastia v novom roku a príjemné prežitie vianočných sviatkov aj pri čítaní tohto vydania nášho magazínu.
20. novembra 2008, Ondrej Macko

PC REVUE 12/2008 Editorial
Autor: Ondrej Macko