štvrtok 5. júla 2007

PC REVUE - OpenPark

Neviem, čo je to verejnoprávna televízia...

Vždy, keď sa dostane na pretras téma STV, SRo a platenie koncesionárskych poplatkov, snažím sa sám sebe vysvetliť, čo sa skrýva pod termínom verejnoprávny. Takýto charakter by totiž mali mať obe uvedené štátne elektronické médiá. Obidve však súperia s komerčnou konkurenciou o sledovanosť, resp. počúvanosť, aby mohli lepšie predávať reklamu. Tá však zo zákona nesmie napr. v prípade STV prekročiť 3 % vysielacieho času oboch kanálov. Väčšie percento príjmov z reklamy im nechce vláda dovoliť, pretože ako som sa v jednej politickej diskusii dozvedel, „tieto médiá by sa dostali do ešte väčšieho područia reklamných agentúr, ktoré sú previazané s niektorými politickými stranami“.

STV hospodári s ročným rozpočtom niečo vyše dvoch miliárd korún, reálne by však podľa MK SR potrebovali skoro dvojnásobok. Z reklamy STV pokryje približne štvrtinu svojho rozpočtu a zvyšok by mal pritiecť z koncesionárskych poplatkov, ale keďže úspešnosť vyberania poplatkov je len okolo 70 %, aj tento zdroj financovania je problematický. Vláda má viacero možností : jednou z tých, o ktorých sa hovorí a ktoré by v súčasnosti mohli prejsť, je napr. povoliť trochu vyššie percento pre reklamu vo vysielaní a/alebo zvýšiť koncesionárske poplatky. Obe riešenia sú však polovičaté, slúžia iba na sanovanie súčasného nevyhovujúceho stavu a nezabezpečia ďalší rozvoj, o verejnoprávnom charaktere ani nehovoriac.

Osobne nemám problém s tým, aby vláda povolila STV rovnaké percento reklamy z vysielacieho času, ako majú komerčné TV. Už by sa asi nedalo hovoriť o verejnoprávnom charaktere, ale ten nemá podľa vysielaného obsahu STV ani teraz, a pokiaľ vláda bude chcieť, aby STV napr. v noci vysielala záznam z parlamentu, nech na to uvoľní osobitné a presne účelovo viazané financie. Ale nič viac, nijaké dodatočné dotácie na likvidáciu starých dlhov či vyberanie koncesionárskych poplatkov od občanov. STV by sa tak stala bežnou komerčnou TV, ktorá žije iba z toho, čo si zarobí, a ľudia by sa nemuseli na jej existenciu skladať (tak ako sa neskladajú na prevádzku iných komerčných TV) a následne rozčuľovať nad tým, čo sa v nej vysiela.

Osobne však nemám problém ani s iným riešením, ktoré mi je oveľa bližšie, hoci viem, že je asi neuskutočniteľné. Povoliť reklamu, ale nenaháňať sa za každú cenu za sledovanosťou relácií. Skladať sa na prevádzku média, ale nie vyberaním poplatkov, lež napr. odvodom z daní z príjmu, t. j. zo štátneho rozpočtu. Ale čo je najdôležitejšie, zadefinovať, čo má byť obsahom vysielania štátnej verejnoprávnej TV, a trvať na jeho dodržiavaní.

Napriek nárastu záujmu o internet a odklonu od sledovania TV (najmä pre nezaujímavý obsah) si stále myslím, že elektronické TV médiá majú obrovský význam a ešte dlho ho budú mať. Vláda pasívne monitoruje a konštatuje degradáciu životných hodnôt národa, nedostatočnú výchovu detí v rodinách, šikanovanie na školách, agresívne správanie sa vodičov na cestách, klesajúcu úroveň vzdelania či zlé stravovacie návyky populácie. Nerieši zdroje a príčiny, ale iba hasí následky. Neviem, aký problém bráni tomu, aby verejnoprávna TV namiesto vysielania bezduchých seriálov, telenoviel a súťaží vysielala program, ktorý trochu pozdvihne úroveň tohto národa. Program, ktorý bude národ aj vychovávať, sprostredkuje mu poznanie z rôznych oblastí (história, veda a technika, filozofia atď.) a ukáže aj iné hodnoty ako milostný život slovenských „celebrít“.

Nedávno ma príjemne prekvapila iná komerčná TV istým programom – tuším sa volá Pestúnka. Tá chodí do rodín a ukazuje rodičom, ako zvládať výchovu detí. Ľudia si väčšinou myslia, že to je jednoduché (opak je pravda) a že to zvládne každý z nás akosi intuitívne. Nezvládne to každý a určite nie v prípade, ak si k tomu aspoň niečo nenaštuduje. A keďže nie sme takí zodpovední, udalostiam nechávame voľný priebeh, čo sa skončí konštatovaním, že „tie deti sú nezvládnuteľné“. Do rodiny však príde pestúnka-odborníčka, ktorá vie, ako na to, a ukáže rodičom, kde robia chybu a ako ju napraviť. Výborný nápad, realizácia atď., ibaže je prekvapujúce, že s tým prichádza komerčná, a nie štátna TV. Obdobné programy si viem predstaviť aj na iné oblasti: dopravná výchova, zdravá výživa, životné krízy, financie v domácnosti, mládež a drogy a pod. Privítal by som však aj ďalšie typy programov: rozhovory a diskusie so slovenskými osobnosťami (vedci, lekári, filozofovia...), niečo v duchu bývalej relácie Pod lampou, prípadne poznávacie programy, aké dnes vysiela napr. TV Spektrum. Ľudia by ocenili aj jazykové či počítačové kurzy, v rámci ktorých by okrem iného možno zistili, že aj im by sa vlastne zišiel počítač a prístup na internet. (Poznámka na okraj: Vláda hovorí o informatizácii spoločnosti, ale bez osvety to určite nepôjde.)

Takže asi takto si predstavujem verejnoprávny charakter TV. A navyše časom by sme asi zistili, že prevádzkovanie takejto TV je vlastne lacné, pretože sa usporia náklady napr. na rôzne ústavy, liečenia atď. O celkovej pozitivizácii hodnôt národa ani nehovoriac...

A čo vy? Napíšte mi svoj názor na adresu: mdrobny@pcrevue.sk
Zdroj: TS PCR

PC REVUE 7/2007 OpenPark
Autor: Martin Drobný