nedeľa 12. októbra 2014

QUARK

Záhadný vesmír

Mám rada nočný pohľad na tmavú oblohu s tisícami svietiacich bodiek a s ďalšími miliardami hviezd, len tušených niekde v diaľke. Človeku to dáva precítiť pocit malosti, nedôležitosti, bezbrannosti a zraniteľnosti pri konfrontácii s vesmírnymi diaľkami. A hoci sa na ne dívame už tisíce rokov, predsa ich ešte nepoznáme. Nakoniec, toto číslo Quarku je toho dôkazom. Hoci sme to neplánovali, vesmíru sme venovali oveľa viac miesta než zvyčajne. Okrem obvyklých astronomických aktualít sme k hlavnému článku o pátraní po gravitačných vlnách pridali aj čítanie o čiernych dierach na strane 56.