nedeľa 12. októbra 2014

QUARK

Záhadný vesmír

Mám rada nočný pohľad na tmavú oblohu s tisícami svietiacich bodiek a s ďalšími miliardami hviezd, len tušených niekde v diaľke. Človeku to dáva precítiť pocit malosti, nedôležitosti, bezbrannosti a zraniteľnosti pri konfrontácii s vesmírnymi diaľkami. A hoci sa na ne dívame už tisíce rokov, predsa ich ešte nepoznáme. Nakoniec, toto číslo Quarku je toho dôkazom. Hoci sme to neplánovali, vesmíru sme venovali oveľa viac miesta než zvyčajne. Okrem obvyklých astronomických aktualít sme k hlavnému článku o pátraní po gravitačných vlnách pridali aj čítanie o čiernych dierach na strane 56.


Spôsobila to smutná správa, že nás opustil dr. Igor Kapišinský, známy slovenský vedec, ktorý knihu na vesmírnu tému prekladal. Ako inak, jej autorom je tiež známy astrofyzik – Stephen Hawking. Pri jej čítaní som si uvedomila, že hoci sa autor snažil napísať popularizačnú publikáciu, nie je také jednoduché sledovať jeho myšlienky bez nadšenia pre astronómiu a bez hlbších vedomostí, než je bežné. (Hoci sú jeho myšlienky naozaj veľmi zaujímavé, predsa sú ešte trochu náročnejšie než náš článok o dokazovaní gravitačných vĺn. Veď z redakčnej skúsenosti dobre vieme, že vôbec nie jednoduché písať akékoľvek popularizačné texty, a to sú niektoré témy už samy osebe ťažšie spracovateľné.) V časti, kde Hawking spomína teóriu červích dier, som už vypla racionálne myslenie. Táto teória sa v skratke venuje aj možnosti cestovania v čase, obľúbenej téme autorov sci-fi. Neberúc do úvahy argumenty, prečo to nejde, zatvorila som knihu a predsa som si aspoň v mysli predstavovala cestu časom nazad. Nie o veľa, tak o niekoľko dní. To by som si ešte stihla dohodnúť stretnutie s dr. Kapišinským a dorozprávať si s ním, čo sme si nestihli dopovedať. O krásach fyziky, o hlúpostiach a hlupákoch, proti ktorým bojoval, či len tak o živote. Alebo by som mohla zmeniť veci, ktoré by som už urobila inak, lepšie. Alebo… Niekedy je to naozaj škoda, že astrofyzici tie červie diery (zatiaľ) nepovažujú za reálny cestovateľský tunel.

QUARK 10/2014 Editorial
Autor: Jana Matejíčková

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára