utorok 1. augusta 2000

PC REVUE

Editorial

Máme za sebou polovicu roka a po nejakom čase sa opäť naskytla príležitosť zhodnotiť vývoj časopisu. Naschvál hovorím vývoj, pretože ide nielen o neustále a postupné skvalitňovanie formy a obsahu, prispôsobovanie sa požiadavkám čitateľov, podmienkam na trhu IT a médií. Hoci sa snažíme všetkými silami pokračovať v tomto vývoji a vyrábať aj v tejto nie príliš priaznivej dobe pôvodný, odborno-populárny počítačový magazín, okrem povzbu divých listov či konštruktívnych nápadov a pripomienok dostávame aj kritické ohlasy.
Je nám jasné, že nemôžeme vyhovieť každému – napriek tomu, že sa snažíme pokryť dosť široké spektrum oblastí. Takisto dobre vieme, že v dnešnej dobe je veľmi obľúbené všetko ofrflať, vynadať, zvoziť pod zem. Vieme, že sme dosť na očiach verejnosti, a hoci do istej miery sa s tým aj počíta, neberieme kritiku zďaleka na ľahkú váhu. Dobre mienená pripomienka totiž môže prispieť ku skvalitneniu a, naopak, „správne odpálená rana od pása“ dokáže trochu aj zamrzieť.
Na konkrétne pripomienky, viac či menej objektívne, sa snažíme odpovedať v listárni (testy „drahých“ zariadení, málo praktických rád atď.), a ak sú konštruktívne a zmysluplné, reagujeme na ne zavedením nových seriálov či posilnením niektorých rubrík. Niektoré navrhované zmeny a projekty čakajú na svoju realizáciu trochu dlhšie, ako by sme si želali. Aj my by sme chceli, aby niektoré veci išli trochu rýchlejšie (vydávanie CD, lepšia webová stránka atď.). Dúfame však, že už čoskoro vám budeme môcť priniesť pozitívne správy (nová verzia webu v priebehu augusta, nové CD REVUE v septembri), ale na oficiálne oznámenie si ešte chvíľku počkajme.
Širokospektrálnosť zamerania PCR, ktorá nám je niekedy vyčítaná, nie je samo účelná. Je to skôr dôsledok podmienok, v ktorých vychádzame, pretože úzko orientované médiá na Slovensku majú obrovské problémy a doslova bojujú o prežitie. A je veľkým umením nájsť ten správny pomer univerzálnosti a jedinečnosti. Vzhľadom na túto skutočnosť sa snažíme pokrývať oblasť záujmov bežných spotrebiteľov, ale aj ľudí z IT branže, počítačových nadšencov, ale aj profesionálnych používateľov. Hoci je táto masa dosť heterogénna, myslíme si, že prienik ich záujmov je dostatočne veľký. Jednak aj profesionálni používatelia IT sa dostávajú do kontaktu s „bežnou“ PC technikou v práci alebo doma a chcú zostať „v obraze“. Na druhej strane tento prístup do určitej miery možno pomôže priviesť „PC-čkárov“ k záujmu o profesionálne využitie ich vedomostí z oblasti IT, v ktorej sa možno raz zamestnajú.
Samozrejme, že by bolo fajn, keby PCR malo 250 plnofarebných strán, v každom čísle dve CD zadarmo, more súťaží a číslo by stálo nejakých 20 korún. Ale to je, bohužiaľ, utópia. Naše možnosti sú podmienené možnosťami prostredia, v ktorom vydávame PCR: od nie celkom jednoduchej komunikácie s firmami, obmedzenej veľkosti inzertného trhu cez ekonomickú silu čitateľov, problémy s distribúciou periodík a neplatičmi až po nižšie povedomie, a teda aj vnímanie dôležitosti IT na Slovensku. Nechcem vás obťažovať našimi produkčnými záležitosťami. Čitateľov, samozrejme, zaujíma výsledok. Je však užitočné nazrieť aspoň trochu do zákulisia. Rád by som dal nahliadnuť najmä našim kritikom, aby videli, aké to je „ízy“. Chcem tým len zdôrazniť, že vydávať časopis neznamená len napísať pár článkov, pridať obrázky, zalomiť ich, vytlačiť a distribuovať do stánkov, ale za hotovými stránkami sa skrýva množstvo neviditeľnej a skrytej práce. A v prípade vydávania pôvodného odborného média, navyše z oblasti IT na Slovensku, to platí dvojnásobne. To nie je alibizmus, to je realita.
V budúcnosti budeme pokračovať v nastúpenom trende, hoci chceme vo väčšej miere využívať možnosti nových distribučných elektronických kanálov, najmä webu. Znamená to efektívnejšiu koexistenciu papierového a elektronického média, teda synergické využívanie možností a predností jednej aj druhej formy. Budeme sa snažiť aj naďalej zvyšovať kvalitu obsahu aj formy, pripravovať nové seriály a rubriky, písať zaujímavejšie, výstižnejšie a prístupnejšie. Nebránime sa dobrým nápadom a ponukám a radi sa necháme „zatiahnuť“ do zaujímavého projektu. Na záver teda opäť vyzývam záujemcov o spoluprácu na tvorbe obsahu PCR, aby sa s nami spojili a navrhli témy, ktoré by chceli spracovať, oblasti, ktorým by sa chceli venovať, lebo aj naďalej považujeme PCR za náš spoločný časopis.

Príjemné trávenie dovoleniek a prázdnin
a zaujímavé čítanie PCR vám želá
Martin Drobný

PC REVUE 8/2000 Editorial
Autor: Martin Drobný