streda 1. októbra 2003

PC REVUE

Jeseň sa u nás už asi tradične stáva obdobím organizovania konferencií snažiacich sa riešiť otázku informatizácie slovenskej spoločnosti. Uvidíme, čo prinesú tie tohtoročné, no obávam sa, že opäť to budú stretnutia už presvedčených a že opätovne na nich budú chýbať zástupcovia kľúčového partnera, a to vlády. Rád by som sa však mýlil. Takto sa opäť stretneme, zástupcovia IT priemyslu, profesijných združení a médií, urobíme si analýzu aktuálneho stavu, nájdeme možné východiská a porozprávame o tom, čo by bolo dobré a vhodné urobiť. Nebude tam však kompetentný zástupca štátu, bez ktorého je takáto „štvorpartita“ len akademickým klubovým posedením. Darmo budeme mať na papieri vládnu stratégiu informatizácie, keď chýba jej akčný plán realizácie, ale najmä inštitucionálne zabezpečenie na jeho vykonanie. To je alfa a omega celej tejto témy. Prečo stále takýto subjekt neexistuje, je pre mňa záhadou. Buď to je podceňovanie jeho významu, alebo podceňovanie možností IT, a teda aj samotnej informatizácie. Môžu v tom byť aj obavy o kompetenčné spory v rámci vládnej koalície či strata mocenských pozícií. Neviem, tak vysoko nedovidím. Ale význam samostatného akčného orgánu s nadrezortnými kompetenciami, ktorý by mal na starosti výhradne informatiku a informatizáciu, ďaleko prevyšuje prípadné riziká koaličného sporu. Náklady na jeho vybudovanie pritom vôbec nemusia byť vysoké. Formálna stránka, či to bude nové ministerstvo, štátny tajomník alebo medzirezortná komisia, je skoro úplne vedľajšia. To by vedel povedať skôr niekto, kto sa lepšie vyzná vo vládnych štruktúrach, hoci by nebolo od veci ani vytvoriť úplne nový typ subjektu, nezaťaženého starými vzťahmi, väzbami či zabehanými postupmi. Najdôležitejšie sú kompetencie a schopnosť akcie. A pre istotu by sa hodila aj politická či stranícka nezávislosť. A nezávislosť od dodávateľov IT, ktorí však na druhej strane môžu tvoriť poradný orgán takéhoto subjektu. Pokiaľ budú rozhodovacie procesy dostatočné transparentné, nemusia mať možno len poradnú funkciu. Ale to už zachádzame do detailov. Hlavný problém je totiž inde. Ešte by som vedel pochopiť, že vládni úradníci popri riešení problémov v školstve, zdravotníctve, ekonomike atď. nepovažujú informatizáciu spoločnosti za top prioritu. Asi preto, že najčastejšie si s tým spájajú iba najviac medializované témy: možnosť podávať daňové priznania cez internet, uvoľnenie miestnych vedení zo strany ST či zákon o elektronickom podpise. A to v konečnom dôsledku z ich pohľadu asi naozaj nie je horúca téma. Čudujem sa však, že im ešte nikto nevysvetlil, ako im IT a informatizácia môže naozaj pomôcť pri riešení ich top problémov. Tak sa o to pokúsme.
Vláda chce šetriť na investíciách. Urobila si však už analýzu, čo všetko a za aké ceny sa kupuje na jednotlivé ministerstvá a orgány štátnej správy a miestnej samosprávy? Má prehľad o tom, aké sú výhody jednotlivých technologických riešení, aké sú ich reálne ceny na trhu, aké sú technologické alternatívy? Vie o tom, aké cenové úspory dokáže podnik dosiahnuť spojením investičných zámerov? Ťažko, ináč by si už takýto informatický subjekt dávno zriadila.
Vie vláda o tom, že konsolidáciou a centralizáciou informačných systémov jednotlivých orgánov štátnej správy by mohla dosiahnuť obrovské úspory? Príkladov z IT branže je kopec a objem úspor len na jeden podnik sa pohybuje v stovkách miliónov až miliárd. Dolárov...
Vláda chce zvýšiť zamestnanosť. Úrady práce evidujú len také voľné pracovné miesta, ktoré im podniky nahlásia. Hoci tým to vyplýva zo zákona, pravda je, že máloktoré tak robia. Keď sa však pozriete na internet, zistíte, že pracovných ponúk je oveľa viac. Na druhej strane nie všetky firmy poznajú nové finančné výhody zamestnania človeka z úradu práce a nie všetci nezamestnaní, ktorí sa chcú zamestnať, majú prístup na internet a ani s ním nevedia robiť tak, aby si sami mohli nájsť voľné pracovné miesto. Čo tak rozšíriť funkčnosť a akčnosť úradov práce tak, aby sa stali reálnym sprostredkovateľom práce medzi oboma stranami?
Vláda chce zlepšiť informovanosť, zrýchliť vybavovanie žiadostí a súčasne znížiť počet úradníkov. Čo iné by tomu mohlo pomôcť ako skvalitniť informačné toky vnútri štátnej správy a medzi ňou a obyvateľstvom? Je to problém, lebo máte rozdielne HW platformy, operačné systémy, databázy či aplikácie na jednotlivých in štitúciách a jednotlivé registre si nevedia vzájomne poskytovať informácie? Tak na nenasaďte platformovo nezávislé webové služby na výmenu informácií a vytvorte z nich portálové riešenie! Chcete odstrániť rady na úradoch a zrýchliť vybavovanie stránok? Dajte ľudom prístup na internet vo verejných informačných kioskoch. Dajte na úrady, do škôl, do nemocníc atď. viac počítačov. Nemáte na to prostriedky? Tak stimulujte komerčnú sféru, aby zadarmo poskytla svoje už morálne a účtovne odpísané počítače, ktoré však technicky bezproblémovo utiahnu webový prehliadač či textový editor.
Chcete vedieť ďalšie možnosti? Nijaký problém, ale najprv nech vláda aspoň prejaví dobrú vôľu a zá ujem niečo v tejto veci reálne a konkrétne podniknúť. Ináč to bude opäť iba presviedčanie presvedčených o tom, aké úžasné možnosti IT ponúkajú. My to vieme a radi sa o svoje informácie, skúsenosti, nápady a kontakty podelíme. Na Slovensku je aj v IT komunite ešte stále dosť ľudí, ktorí nosia v sebe značnú dávku patriotizmu a chcú nezištne pomôcť tejto krajine.
Informatizácia nie je o tom, aby všetci obyvatelia mali prístup na internet, a to pokiaľ možno zadarmo. Je to o tom, ako využiť možnosti IT na skvalitnenie každodenného života nás všetkých vrátane ľudí, ktorí si k počítačom zatiaľ nenašli cestu. Preto je nesmierne dôležitá aj osveta a popularizácia IT, ktorej by sme chceli trochu pomôcť aj my prostredníctvom PCR.

Inšpiratívne čítanie septembrového čísla vám želá
Martin Drobný

PC REVUE 10/2003 Editorial
Autor: Martin Drobný