sobota 1. januára 2005

PC REVUE

Zhruba pred mesiacom som šiel autom z práce domov neskoršie ako zvyčajne. Keďže v rozhlase už nevysielali relácie, na ktoré som bežne zvyknutý, pustil som sa do „surfovania“ po jednotlivých staniciach. Priznávam sa, že rozhlas najčastejšie počúvam v aute a bežne mám zapnuté komerčné stanice. Väčšinou vyhľadávam správy a iné relácie s hovoreným slovom. Tentoraz som však naladil verejnoprávny rozhlas. Konkrétne bolo v tom čase na programe vysielanie pre najmenších. Vtedy som si uvedomil, že rozprávku z rozhlasu som nepočul dobrých desať rokov – a bol som rozhodnutý. Úvodná hudobná znelka bola zhruba taká ako v minulosti, ale obsah rozprávky sa od mojich čias podstatne zmenil. Šlo totiž o vysvetľovanie architektúry počítača.
Hlavným hrdinom v rozhlasovej rozprávke bol Miki. Postupne vysvetľoval o počítači všetko – monitor, klávesnicu, myš, ale venoval sa aj pevnému disku, disketovej jednotke, CD mechanike atď. Dôležité bolo, že všetko vysvetľoval detskými slovami a šancu porozumieť výkladu mali aj deti predškolského veku. Pravdupovediac, zhruba za 10 minút toho Miki stihol dosť, bolo to vcelku solídne vysvetlenie základov počítača. Veľmi sa mi páčila forma, akou autori rozprávky dokázali vysvetliť aj trochu náročnejšie skutočnosti. Odporúčal by som ju aj pre starších ľudí.
Na druhý deň som už chcel cielene zapnúť vysielanie Slovenského rozhlasu v príslušnom čase a vypočuť si ďalšiu časť rozorávky. Ale viete, ako to chodí. V práci som bol ešte dlhšie a rozprávku som už nestihol. Trvalo to pár dní, ale keď som počul ďalší diel z tejto série, vysvetľovanie sa dostalo už k pripojeniu na internet a webovým stránkam.
Čo z toho vyplýva? Po prvé je chvályhodné, že vysielanie verejnoprávnej stanice sa venuje aj týmto témam. Po druhé vyrastá nám generácia, ktorá má počítače, internet, moderné spôsoby komunikácie už v krvi. Vidno to všade okolo nás. Myslím si, že toto je skutočne cesta, ako sa v živote presadiť. Prejdime na ďalšiu tému, ktorá však s predchádzajúcou úzko súvisí. V čase, keď sme finalizovali toto číslo, práve vrcholil problém okolo písomných maturitných skúšok z matematiky. Neviem, ako sa to môže stať, ale na niekoľko škôl sa dostali testy s už vyznačenými správnymi odpoveďami. Pripadá mi to čudné, keďže aj my každý mesiac pracujeme s odovzdávaním podkladov pre tlačiareň. Každú stranu (a je ich vyše 100) u nás totiž pozerá niekoľko ľudí, máme niekoľko úprav vykonávaných grafikom, jazykovou redaktorkou a nakoniec aj finálnu kontrolu za prítomnosti všetkých. Napriek tomu sa sem−tam tlačiarenský škriatok objaví. Vytlačiť však vyznačené odpovede v teste a nezbadať to je naozaj pozoruhodné. Skôr sa mi zdá, že to nebolo náhodou.
Osobne si myslím, že projekt zavedenia počítačov do škôl by mohol postupne dospieť až do štádia, že maturity by bolo možné realizovať práve za ich využitia. Takto by sa asi nestalo, že by sa „omylom“ vytlačili aj nesprávne testy. Podľa mňa by sa zjednodušil aj proces vyhodnocovania testov, navyše by ich nebolo treba tlačiť (verte, že je to dosť nákladná položka) a azda by sa ešte viac podarilo zachovať anonymitu pri ich vyhodnocovaní. Dokážem si pritom predstaviť, že by testy v širšom rozsahu vypracovala skupina odborníkov a zodpovedný pracovník na ministerstve by potom len vybral finálne zadanie, pripravil a tesne pred stanoveným termínom uvoľnil na vypracovanie študentom.
Dokonca by som zvažoval možnosť, že by študenti pri riešení jednotlivých úloh mohli použiť aj informácie z internetu. Je to predsa skúška z dospelosti a tá by mala preveriť možnosti a skúsenosti študentov v reálnej praxi. Veď dnes je celkom bežné, že ak niečo robíte, príslušné informácie si najprv „vygooglite“. Dôležité je predsa vedieť dať si tieto informácie dokopy, posúdiť ich dôveryhodnosť a, prirodzene, vedieť ich aj rýchlo nájsť. „Namemorované“ znalosti nemôžu maž prioritu, cieľom by malo byť toľkokrát spomínané kreatívne myslenie.
Osobne som sa raz počas vysokoškolského štúdia s podobným prístupom stretol – mohli sme použiť akúkoľvek literatúru či konzultovať s ľubovoľnou osobou. Čas na skúšku bol však presne limitovaný a pomôcť kamarátovi znamenalo zobrať si z času určeného pre seba. Pravdupovediac, bola to jedna z najťažších skúšok vôbec.
Namiesto toho máme zo súčasných maturít ďalšiu kauzu, ktorej výsledkom je rad výziev na odstúpenie, resp. trestných oznámení. Mimochodom, zdá sa mi, že z tohto postupu sa už na Slovensku stal akýsi rituál. Za každým neúspechom nasleduje od skupiny osôb výzva na odchod. Paradoxne pritom takúto výzvu často počujeme práve od ľudí, ktorí by sa asi mali poobzerať najprv okolo seba. Asi vám to pripomína známe slovenské porekadlo o pozametaní si pred vlastným prahom...
Ale nekončime pesimisticky! Našťastie príroda ide podľa svojich pravidiel a okolo nás sa začína prebúdzať život. Verím, že si nájdete dosť času a čítanie tohto vydania PC REVUE bude pre vás znamenať príjemne a užitočne strávené chvíle.
Príjemné čítanie vám želá
Ondrej Macko

PC REVUE 5/2005 Editorial
Autor: Ondrej Macko

PC REVUE

Zmena znamená život, a ako ste sa dozvedeli už minule, došlo k výmene na pozícii šéfredaktora nášho magazínu. Ja osobne som v PC REVUE pracoval na poste zástupcu šéfredaktora viac ako päť rokov a podieľal som sa na príprave celého čísla. Preto nastávajúca zmena asi nebude veľká.
Veríme, že smerovanie PC REVUE je správne. Skôr sa budeme snažiť o to, aby ste dostali ešte kvalitnejšie informácie s čo najväčším podielom pridanej hodnoty. Bežné recenzie budú o niečo kratšie, ale bude ich viac a väčší dôraz sa bude klásť na naše zhodnotenie produktu. Chceme prinášať maximum informácií, ktoré z internetu alebo produktového katalógu nikdy nezískate. Pripravujeme ešte viac porovnávacích testov hardvérových a softvérových produktov. Čiastočne zlepšíme aj grafiku, pribudnú obrázky a objavia sa nové grafické prvky.
Z obsahovej stránky budeme aj naďalej sledovať aktuálne trendy v oblasti stolových počítačov, notebookov, periférnych zariadení, zábavných zariadení, operačných systémov, aplikačného softvéru atď. Ako sme už signalizovali, časť venovaná odbornejším témam, ako sú servery, databázy, storage riešenia, vývoj aplikácií atď., prechádza do nášho nového magazínu INFOWARE.
V PC REVUE sa počas celého roka zameriavame na aktuálne trendy, ale pokúsime sa pozrieť aj za horizont a odhadnúť budúci vývoj počítačových technológií. V tomto roku napríklad bude pokračovať rastúci záujem o notebooky, ale v trochu inom vyhotovení, ako to bolo doteraz. Už v minulom roku celosvetový rast predaja notebookov dosahoval úroveň 19 %, zatiaľ čo predaj bežných pracovných počítačov stagnuje. Víziou používateľov je teda mobilné zariadenie disponujúce výkonom umožňujúcim nerušenú prácu, hry či sledovanie DVD videa, ktoré možno jednoducho nosiť všade so sebou. Ale hlavne treba zlepšiť výdrž práce na batériu. V horizonte niekoľkých rokov je celkom reálny príchod notebooku schopného bez externého napájania pracovať celý pracovný deň. Na úplné nabitie batérie bude potom postačovať jeho pripojenie na sieť počas noci. Ďalšia vlastnosť, ktorú používatelia od mobilného zariadenia žiadajú, je hladké pripojenie na internet – akýmkoľvek spôsobom. Bude stačiť, aby ste boli v dosahu niektorej z možností na pripojenie, a o ostatné sa už technológia sama postará. Napríklad ak ste počas práce pripojení k internetu pomocou sieťového kábla a zoberiete si notebook na rokovanie, automaticky sa vyhľadá bezdrôtové pripojenie. Po opätovnom návrate do kancelárie sa prepne na rýchlejší spôsob komunikácie. Príjemné, však?
Najmä v zahraničí sa už teraz prejavuje nárast predaja širokouhlých notebookov. Podobný trend očakávame v závere tohto roka aj na Slovensku. Širokouhlé notebooky si kupujú ľudia, ktorí ho okrem práce využívajú aj na zábavu v domácnosti. Takéto notebooky sa však s výhodou používajú aj v kancelárii – máte možnosť umiestniť si vedľa seba viacero dokumentov, čo vám uľahčí prácu. V tejto oblasti sa presadia zariadenia s vynikajúcim grafickým modulom, podporou viackanálového zvuku a diaľkovým ovládaním. Takýto notebook sa potom dá zobrať aj na služobné cesty, v zahraničí ich už vidieť na palube lietadiel. Objavujú sa aj notebooky s integrovanou kamerou, umožňujúce videokonferenciu cez internet.
Veľký dôraz sa bude klásť na zabezpečenie údajov. Pokiaľ sa vám stratí notebook v cene okolo 100-tisíc korún, je to veľká škoda a bude vás to dlho mrzieť. No ak sa k údajom napr. o vašich partneroch dostane konkurencia, môže to znamenať rádovo vyššiu škodu. Ak to trochu preženieme, konečným dôsledkom môže byť až bankrot firmy. A stačí na to len trochu inteligentnejší zlodej, ktorý vie, čo je na počítači najdrahšie.
Prístupové heslá pozostávajúce napr. z kombinácie 30 malých a veľkých písmen i číslic sa však bežne nedajú použiť. Práve preto sa objavujú možnosti zabezpečenia jednoduchým, ale spoľahlivým spôsobom. V súčasnosti preto nastupujú snímače odtlačkov prstov, ktoré len tak ľahko neobídete. Pritom si môžete nadefinovať prístup pomocou viacerých prstov. Človek nikdy nevie... :)
Mimochodom, určite ste si všimli, že doma i v práci máte okolo seba čoraz viac elektronických pomocníkov. Počítač v práci aj doma, mobilný telefón, internet, to všetko sú dnes veci, ktoré neodmysliteľne patria k životu väčšiny ľudí. Maily až do noci, naštartovaný program na okamžité doručovanie správ, to je bežná súčasť života. Otázkou ostáva, či nám skutočne tak veľmi pomáhajú pri práci a či naozaj urobíme rádovo viac ako pred desiatimi rokmi. Vyriešenie tohto problému je, prirodzene, trochu mimo záberu PC REVUE. Ale určite vám poradíme v tom, ako sa nestratiť v digitálnej džungli.
Príjemné čítanie januárového čísla vám praje
Ondrej Macko

PC REVUE 1/2005 Editorial
Autor: Ondrej Macko