pondelok 1. januára 2001

PC REVUE

Príhovor 1/2001

Konečne! Tentoraz sme už nepochybne, hoci na „druhý pokus...“, prekročili prah nového tisícročia. Možno aj vy máte taký zvláštny, ťažko definovateľný pocit, že žijeme vo výnimočnej dobe, že môžeme byť svedkami takéhoto historického momentu. Podobne sa však asi cítili aj predchádzajúce „vyvolené“ generácie, ak mohli zažiť (a napriek proroctvám aj prežiť...) zmenu storočia či nebodaj tisícročia. Napriek tomu je táto naša doba výnimočná – ani nie tak pre symbolický okamih zmeny letopočtu, ako pre významné procesy, ktoré sa v týchto rokoch odohrávajú v spoločnosti, v ekonomike, politike, vede, technike a špeciálne v informačných technológiách.
Najmä tá posledná oblasť sa čoraz viac stáva centrom záujmu, nádeje, ale aj obáv. Nám blízka oblasť IT bola v posledných rokoch tým najvýraznejším fenoménom, ktorý dramaticky ovplyvnil ľudskú spoločnosť. V nasledujúcich rokoch bude tento vývoj pokračovať a my sa môžeme len dohadovať, či sa máme tešiť alebo báť. Pokúsme sa zatiaľ nemyslieť na znervózňujúce témy, ako sú inteligentné samovyvíjajúce sa roboty, nekontrolované génové manipulácie, kybernetický terorizmus, strata súkromia či zmena digitálnej identity, zraniteľná závislosť spoločnosti od IT atď. Tešme sa radšej spoločne na „bezpečné“ technológie, produkty a služby, ktoré môžeme očakávať počas pár nasledujúcich rokov a ktoré zásadne neohrozia chod tejto spoločnosti a jej členom môžu priniesť prospech. Určite sa veľkého ohlasu dočkajú technológie, ktoré nám donesú do kancelárie či domácností rýchly a lacný internet, technológie, ktoré poskytnú rýchly prístup k internetu mobilným informačným spotrebičom, či už to budú nasledovníci dnešných PC, alebo hybridy mobilov a vreckových počítačov. Nasledujúce roky budeme viac počuť o technológiách ako xDSL, GPRS, Bluetooth, UMTS a množstve iných. (Podrobnejšie sa technológiám budúcnosti venujeme aj v cover story tohto čísla v materiáli Vízie 2001). Budeme pozorovať, ako sa cez internet začnú posielať elektronické faktúry, podávať daňové priznania, rôznorodé úradné žiadosti, ako sa začnú po svete organizovať on line voľby, presadzovať sa prvky priamej demokracie. Popritom však budeme pozorovať, ako sa spoločnosť bude rozdeľovať aj podľa informačnej gramotnosti jednotlivých sociálnych skupín, podľa ich prístupu k informačným spotrebičom. Budeme pozorovať, ako sa budú krajiny rozdeľovať nie podľa HDP, inflácie či percenta nezamestnanosti, ale podľa informačnej vyspelosti, podľa schopnosti pracovať s informáciami, používať ich v prospech jednotlivcov či všetkých. Alebo v neprospech iných, či už to budú nepohodlní jednotlivci, konkurenčné obchodné spoločnosti, alebo celé krajiny... Možno sa budeme čudovať, čo sa dá urobiť s pomocou výkonného počítača, rýchleho pripojenia, správneho soft vérového vybavenia, vedomostí a štipky pokriveného charakteru.
Netreba nevyhnutne trpieť stihomamom, aby sme sa dopracovali aj k takýmto záverom. Je to, bohužiaľ, len otázka peňazí alebo inej „správnej“ motivácie. Nechcem si predstaviť situáciu o pár rokov, ak by naša krajina už bola informačne vyspelejšia a stala sa predmetom záujmu nejakej svetovej mocnosti... Ešteže sme takí malí a nezaujímaví, nemáme na našom území zdroje strategickej suroviny či niečo iné, za čo by sa nejakej výbojnejšej krajine alebo záujmovej skupine oplatilo podniknúť menšie dobrodružstvo. To však neznamená, že sa také niečo nemôže stať.
Naši politici, a je jedno, akého vierovyznania sú, sa v rámci svojich žabomyších vojen, bohužiaľ, nestíhajú venovať takým podružnostiam, ako je podpora využívania informačných technológií. Doteraz neexistuje koncepcia v oblasti IT, starostlivosť o IT sa prehadzuje z ministerstva na ministerstvo a špičkoví štátni úradníci pri otváraní IT podujatí dokážu leda tak prečítať niekým iným napísané prejavy. Aspoň rámcovú víziu by pritom menšia expertná skupinka IT manažérov, akademikov a novinárov dala dokopy možno na pár posedení. To by však ten druhý partner musel byť ochotný takúto pomoc prijať a podujať sa na jej realizáciu. Pekný príklad som zažil nedávno na podujatí organizovanom pod záštitou predsedu parlamentu. Konferencia, na ktorej sa „do hlavy“ zúčastnili všetci generálni riaditelia veľkých IT firiem, si dala za cieľ rozvinúť dialóg medzi štátnou mocou a IT branžou s cieľom nájsť „kľúč k rozvoju spoločnosti“... Po úvodných príhovoroch predsedu parlamentu, ministra školstva a vedúcej úradu pre informatiku nastala zvláštna situácia, pretože všetci po svojich vystúpeniach postupne odišli, nechali predsednícky stôl prázdny a v príhovoroch ďalších pár hodín pokračovali už len zástupcovia IT, ktorí sa navzájom „presviedčali“ o dôležitosti rozvoja IT. Možno to bola len zhoda okolností, že zástupcovia vlády mali iné povinnosti, ale nebol to prvý prípad, keď pri dialógu dvoch strán bola jedna z nich hluchá (a IT branža to nebola). Napriek tomu treba v tomto úsilí pokračovať, presviedčať tých „hore“ – či už túto, alebo budúcu vládnu garnitúru – o dôležitosti IT, lebo ide o našu spoločnú budúcnosť. Buď začnú počúvať, nechajú si poradiť a pomôcť, alebo sa IT časom postarajú o ich odchod. A viem si celkom dobre predstaviť ako...

Zaujímavé čítanie prvého čísla tretieho tisícročia vám želá
Martin Drobný

PC REVUE 1/2001 Editorial
Autor: Martin Drobný