štvrtok 9. júla 2009

QUARK

Milí priatelia,

v týchto dňoch popri iných témach občas myslím aj na všeobecnú teóriu elít. Je to téma veľmi zaujímavá, pretože si z rozličných hľadísk všíma postavenie a význam ľudí s výnimočnými a, samozrejme, pozitívnymi vlastnosťami. Sú prínosom spoločnosti. Teóriu elít nepodporuje žiaden oficiálny mechanizmus, a preto sa tu možno stretnúť aj s rozporuplnými názormi. Zrejme sa však všetci zhodujú na dvoch momentoch: elity sú pre pokrok a dobro ľudstva dôležité a možno ich „vyrábať" vyhľadávaním a podporou talentovaných ľudí.
Ak sa z tohto uhla pozerám na čitateľov Quarku, uvedomujem si, že už tým, že takýto časopis čítajú, kupujú si ho za svoje peniaze, venujú mu pozornosť a majú radosť, ak môžu nové informácie posúvať ďalej, musím s potešením konštatovať, že naši čitatelia rozhodne patria medzi slovenskú intelektuálnu elitu.
Dnes, keď sa kdekto snaží likvidovať klasický hodnotový systém, keď sa objavujú polovzdelaní, ale, žiaľ, dokonca aj veľmi vzdelaní ľudia vytvárajúci vo svojej fantázii až šokujúce teórie, ktoré potom rozširujú, treba striktne rozlišovať, kto medzi elitu patrí a kto rozhodne nie. Pavedecké teórie o vlastnostiach ľudského vedomia, o mimozemských civilizáciách a ich pôsobení na nás, o astrológii či ezoterike ako takmer vedeckých discip­línach, o aktuálnom prevteľovaní sa a ďalšie výplody deformovaného myslenia
vedú k ohlupovaniu ľudí niekedy aj s nebezpečnými následkami. Jediné, čo je na týchto teóriách zaujímavé, je originalita a jasný nádych protestu. Dnes som našiel v poštovej schránke letáčik "STOP čipovej totalite" s dvoma webovými adresami. Bol v češtine a keď som jednu otvoril, ukázalo sa, že niektorým naozaj šuští, aby som využil niečo zo súčasnej lexiky, alebo si robia žarty, lebo toľko nezmyslov na hromade ťažko inak vznikne. Vesmírni lidé, andělé světla a podobné hlúposti, čuduj sa svete, vedia tak popliesť ľudí, že im veria, uznávajú ich, podriaďujú sa im. Nedokážu (alebo radšej nechcú) odhaliť pravdu, že je to celé nezmysel, veď pre súčasnosť je typické symptomatické nahrádzanie originálov pestrými, no lacnými falzifikátmi. Je ich veľa a veľká je aj škoda, ktorú narobia. Intelektuálna a mravná sila elity je, našťastie, dominujúca a dokonale napĺňajúca ľudovú múdrosť o tom, že psí hlas do neba nedôjde. A práve tu sa vynára obrovský otáznik, prečo sa žiadna vláda na svete okrem Číny, ktorá zakázala pornografiu na internete, nepostaví proti šíreniu rozličných ideových škodlivín?
V reálnom živote je situácia lepšia, ale internetová sieť predstavuje pole neorané.
Zdá sa Vám, že navrhujem cenzúru a obmedzenie slobody myslenia? Čo urobí lekár, keď príde pacient s poranením? Ranu vyčistí a vydezinfikuje, aby zabránil ďalšej infekcii. Treba len určiť pravidlá, aby to proklamované slobodné myslenie jedného v skutočnosti neobmedzovalo iného a aby hlúposti išli rovno do koša. A aby sa mohli elity nerušene a slobodne vyvíjať i realizovať.

Všetkým nám to želá

Eduard Drobný

QUARK 7/2009 Editorial
Autor: Eduard Drobný