nedeľa 27. apríla 2014

PC REVUE

Naozaj žijeme v zajatí počítačov a nových technológií?

Aj s týmto úvodníkom som čakal na poslednú možnú chvíľu. Práve na konci minulého mesiaca som totiž mal naplánovanú počas jedného týždňa pracovnú cestu najprv do Amsterdamu a hneď nato aj do Vysokých Tatier. Mohol som teda ľahko porovnávať, ako je to u nás doma a vonku. Mamutie letisko Schiphol pri Amsterdame pritom bola úplne prvá destinácia, kam som vo svojom živote vôbec letel, a to niekedy okolo roku 1990. Bol to vtedy pre mňa úžasný zážitok, niečo ako teraz cesta na Mars. Bolo to dané premiérovým letom, ale aj tým, že v tomto období bol rozdiel životnej úrovne medzi Slovenskom a Holandskom stále poznačený vzťahom končiaceho sa socializmu a rozvinutého kapitalizmu.
Tentoraz bol náš prílet na amsterdamské letisko ovplyvnený tým, že tento deň tu pristával aj Air Force One s americkým prezidentom. Znamenalo to prísnu kontrolu osobných dokladov, nezvyčajne prísnu u ľudí, ktorí vyzerajú skôr ako Arabi. Česká skupina letiaca o niečo neskôr z Prahy však krúžila takmer hodinu nad mestom. Ich prílet bol totiž v čase, keď už bol Obama na letisku - vtedy sa iným pristávať nedá.

PC REVUE - OpenPark

Web má už 25! Ale pubertu ešte ani zďaleka nemá za sebou...

    Pred 25 rokmi sa zrodil technický dokument, ktorý navrhol spôsob, ako pristupovať k súborom na vzájomne prepojených počítačoch. Jeho autorom bol (dnes už Sir) Tim Berners-Lee a vytvoril tak základ služby World Wide Web, ktorá dnes ovplyvňuje životy miliárd ľudí.

    Dvadsaťpäť rokov je pomerne dlhý čas na to, aby pravidlá, koncepty a technológie dozreli. V prípade webu, resp. internetu to nieje úplne tak. Ešte stále nie sú vyriešené otázky a diskusie okolo potreby jeho regulácie, neutrality, anonymity, ochrany súkromia, bezpečnosti a kontroly. Rovnaký búrlivý vývoj zaznamenávajú aj technológie. Pozrime si bleskový prehľad aktuálnych udalosti, ktoré tomu nasvedčujú.

    Americký súd nedávno zamietol pravidlá známe pod názvom sieťová neutralita, presadzované zo strany FCC, ktoré okrem iného mali zaručovať rovnaký prístup k dátam zo strany poskytovateľov internetového pripojenia (ISP) a zakázať obmedzovanie prístupu k internetu. ISP si teraz môžu účtovať poplatky pre poskytovateľov obsahu napr. za rýchlejší prístup k službám, ako je videostreaming (Netflix, YouTube atďj, čo môže mať dosah aj na bežných používateľov. ISP môžu spomaliť či zablokovať prístup k niektorým stránkam z čisto obchodných dôvodov. Neutralita je dôležitá okrem iného aj preto, aby bol internet otvorený ďalším inováciám.