pondelok 10. októbra 2011

QUARK

Milí priatelia,
 
Žijeme čudné časy. Nie je to nijaké objavné konštatovanie, oprávnene ho mohla vyslovovať hociktorá generácia odvtedy, čo je svet svetom. Príprava mamutích rezňov kamenným klinom alebo tristoročné obliehanie našich hraníc Turkami a všeličo ostatné rozhodne nepatrilo medzi príjemné prežívanie dňa a života. Čas zmenil len obsahovú náplň našich problémov, takže vlastne nežijeme nič nové. Momentálnym špecifikom je, že globalizácia, ktorá priniesla všeličo dobré, no myslím si, že viac zlého, podľa odborníkov narazila na svoje hranice. Očakáva sa, že veľmi rýchlo, už v budúcom roku, bude musieť dôjsť k zmenám všetkých ekonomík sveta na tzv. predvídavé systémy s novým postavením človeka v nich. Z toho vyplýva, že nás čaká akási síce rýchla, no nie bezbolestná revolúcia, ktorá by mala napraviť zbabrané systémy a nahradiť ich novým.

To by malo priniesť vyššiu kvalitu života. Keďže ekonomika Európskej únie má vo svete významné postavenie, pravdepodobne aj zohrá dôležitú úlohu v týchto zmenách. Ktovie, čo radostné nás, jej členov, v budúcom roku čaká... kiež by však výsledok stal za to. Bude zaujímavé sledovať, či sa Únia prestane zapodievať takými okrajovými vecami, ako je likvidácia ortuťových teplomerov alebo určenie príkonu vysávačov. Veď taký dokonalý prehľad intenzívnej činnosti záujmových, lobistických, ale v každom prípade nátlakových skupín nemožno lepšie vidieť inde ako na početných rozhodnutiach, čo chodia z Bruselu. Azda dôjde k tomu, že problémy sa budú riešiť podľa dôležitosti, a nie peňazí, ktoré okolo nich tancujú. Keď sme pri korupcii, aj Tomáš Baťa pred viac ako 80 rokmi tvrdil, že je korupcia morálnym problémom, dôsledkom úpadku doby a bojoval proti nej s heslom: Nebát se a nekrást. Z ekonomického hľadiska je korupcia vraj akceptovateľná, lebo, ako hovorieval môj nebohý šéf, tým peniazom je to jedno a navyše, aj tak idú do spotreby, čo poháňa ekonomiku...

V našom vydavateľstve pripravujeme obrazovú publikáciu a jej podstatou sú, pochopiteľne, obrázky. Nejaké máme v archívoch, ostatné sme začali hľadať u profesionálov. V knihe by malo byť približne 300 obrázkov, ale finančné požiadavky fotografov, s ktorými sme rokovali, boli také vysoké, že sme ich nemohli akceptovať. Honoráre premietnuté do ceny knihy by asi päťnásobne prekročili únosnú hranicu. Preto sme sa obrátili na priateľov, známych aj členov rodiny, ktorí fotografujú a majú potrebné skúsenosti. Dostali sme asi 600 obrázkov a dostávame ďalšie. Nie všetky sú použiteľné, ale mnohé plnia kritériá, čo sa týka kvality, aj žánru. A obrázky profesionálov, ako nám jeden z nich povedal, nech sú radšej v archívoch, akoby ich mali dávať, podľa nich, pod cenu. Honorár priateľom? Každý dostane autorský výtlačok, pretože bude preňho česť – ako sa viacerí vyjadrili – že jeho obrázok vyjde v knihe. A to bude.

Na záver ešte veľmi príjemná gratulácia. Náš priateľ, spolupracovník aj autor, významný výtvarník Jožko Babušek sa dožil krásneho jubilea. Želám Ti aj v mene ostatných, čo Ťa majú radi, Jožko – Jožinko dieťa svojich rodičov, pevné zdravie a všetko dobré. Živijóóó´...

Váš
Eduard Drobný

 QUARK 10/2011 Editorial
Autor: Eduard Drobný 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára