piatok 13. septembra 2013

QUARK

Smútime


Tesne pred tým, ako sme odoslali toto septembrové číslo Quarku do tlačiarne, sme dostali smutnú správu, že nás navždy opustil náš dlhoročný spolupracovník RNDr. Ján Šípoš, CSc. Stretávali sme sa s ním na podujatiach, ktoré s nadšením organizoval najmä pre starších žiakov a študentov stredných škôl, pretože Quark bol mediálnym partnerom občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska, ktorému Janko šéfoval. Jeho zapálenie, nápady, kontakty, zmysel pre potreby mladých priniesli ovocie v podobe stovky skvelých študentských projektov, úspešne reprezentujúcich Slovensko na medzinárodných súťažiach. Mnohí zo súťažiacich mladých sa uchytili na prestížnych zahraničných univerzitách a sú nádejou, že budú pre slovenskú vedu a výskum dôležitým prínosom. Ďalší stredoškoláci zasa mohli čerpať inšpiráciu na popularizačných prednáškach, ktoré pod názvom Vedecké cukrárne prebiehali v našom Centre vedecko-technických informácii SR. Tie Janko spolu s nami organizoval aj moderoval. Pedagógovia ho zasa poznali najmä zo série prednášok v rámci konferencie Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách, ktoré jeho združenie organizovalo v spolupráci s partnermi v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti s ním rátalo ako s významným spoluorganizátorom a inšpirátorom pri realizácii množstva popularizačných aktivít. Smúti aj
AMAVET, Asociácia pre mládež, vedu a techniku, ktorú pred vyše dvadsiatimi rokmi zakladal.

Janko, budeš nám všetkým veľmi chýbať.QUARK 9/2013

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára