piatok 13. septembra 2013

QUARK

Milí čitatelia,

prvotnou ambíciou Slovenskej akadémie vied bolo združiť najvýznamnejších vedeckých pracovníkov na Slovensku, dovtedy pôsobiacich predovšetkým na univerzitách a v rôznych vedeckých spolkoch či ustanovizniach. Ani dnes, 60 rokov od jej vzniku, sa naše poslanie nezmenilo. Našou ambíciou je byť poprednou vedeckou inštitúciou v základnom a aplikovanom výskume na Slovensku – a máme dostatok vedeckých výsledkov aj ctižiadosti, aby sme boli akceptovaní vo svete.

To najdôležitejšie pre každého vedeckého pracovníka sú však podmienky, ktoré mu vytvoríme na prácu. Vieme, že naliehavo potrebujeme získať mladých pracovníkov – vedcov, aby cítili, že budú pôsobiť v inštitúcii, kde sa ich potenciál rozvinie a reálne uplatní. V atmosfére, kde sa ich radosť z poznávania pretaví do pocitu zadosťučinenia, kde výsledky vedeckej práce spoločnosť akceptuje a uplatní v praxi. Cesta k nim je dlhá a jej cieľ je pocit šťastia a radosti. Sú to možno staromódne slová, ale sú esenciou nášho rastu, našej existencie, zmyslu nášho bytia. Pocit šťastia a radosti je však výsledkom námahy, úsilia aj katarziou po stovkách bezsenných nocí, uvažovania, ale aj trápenia a chvíľkových frustrácií, keď výsledok nie je priamočiary a rýchly ani jednoznačný, ale vedec ďalej experimentuje a – nevzdáva sa. Ak má danosť aj podporu v trpezlivosti, ak má v sebe pokoru aj zdravé sebavedomie, tak má aj vieru, vieru vo vlastné sily. Radosť z dosiahnutých výsledkov je pre vedca aj forma úľavy, veď úspech je výsledkom dlhoročnej námahy, vedomostí, talentu, súhry impulzov a podmienok, osobných ambícií a tiež vytrvalosti – korunovanej tou vznešenou radosťou z poznania. Sme vo sfére vedy, a hovorím o šťastí. O šťastí vedca, ktorému sa práca podarila. Takéto šťastie je osobné. Preto musíme dbať na osobné ambície mladých vedcov – na pôde akadémie v našom vlastnom nastavení a v podmienkach celej spoločnosti, pretože vedec svoje naplnené šťastie v podobe výsledkov vedeckej práce venuje spoločnosti, jej prosperite.

Výsledky našich vedcov sú čoraz viac porovnateľné v zahraničnom výskumnom priestore. Výborných a dobrých vedeckých výsledkov máme mnoho, každoročne ich vyhodnocujeme, vytvorili sme analýzu, z ktorej vyplynuli špičkové tímy aj osobnosti vedy. Akadémia sa za svoju existenciu vyprofilovala na inštitúciu, ktorá robí excelentnú vedu. Výsledky nás zaväzujú, aby sme aj naďalej pokračovali v kvalitnom výskume a boli pripravení uchádzať sa o veľké projekty. Jednou z priorít budúceho programovacieho obdobia je špičkový výskum. Očakávame preto, že prídu projekty, ktoré posunú naše poznanie a budú schopné sa zapájať nielen do domáceho, ale aj do európskeho výskumného priestoru.

Často kladenou otázkou je popularizácia výsledkov vedy. Neraz musíme presviedčať verejnosť, že náš vedecký výskum je dôležitý a pre celú spoločnosť nevyhnutný a prospešný. Preto naším najlepším argumentom a dôkazom opodstatnenosti sú naše výstupy.Jaromír Pastorek
predseda SAV

QUARK 8/2013 Editorial
Autor: Jaromír Pastorek

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára