štvrtok 30. októbra 2014

PCREVUE - OpenPark

Poďte študovať techniku!

Je známe, že na Slovensku, ale aj v celej Európe je akútny nedostatok IT-čkarov, a ak sa nič nezmení, tento problém sa bude len prehlbovať. Do roku 2020 by u nás mohlo vzniknúť 20 až 30 000 a v Európe až 900 000 nových neobsadených pozícií.

Nie je to problém len IT firiem, ale všetkých spoločností, ktoré sú priamo závislé od spoľahlivého fungovania IT služieb. A to sú asi všetky, ktoré sú kľúčové prechod ekonomiky a celého štátu. Nehovoriac o potrebe zvyšovania ich konkurencieschopnosti a bezpečnosti, v čom technológie opäť hrajú kľúčovú úlohu. Na jednej strane rastie dopyt po IT pracovníkoch, preto sú aj nadpriemerne platení. A na druhej strane stredné a vysoké školy upozorňujú, že klesá záujem o štúdium technických predmetov a už teraz zápasia s problémom nedostatočných počtov absolventov. V blízkej budúcnosti bude pritom až 90 % všetkých povolaní nejako súvisieť s digitálnymi technológiami. Ako tento rozpor zvrátiť? Nebude to jednoduché. Objavujú sa rôzne ambiciózne projekty, ktoré by mali mladú generáciu motivovať, aby sa zaujímala o technológie. Obávam sa, že televízna reklama, v ktorej osobnosti vedy a techniky v nezáživnom spote nabádali mladých, aby išli študovať vedu, asi nebude to pravé orechové. Tých bezmála 15 miliónov eur sa dalo využiť naozaj efektívnejšie.


Európska komisia podporuje aktivity, ktoré by na národnej úrovni mali spájať verejný sektor a súkromné spoločnosti. V rámci novovzniknutej Národnej koalície pre digitálne povolania by sa mali napríklad vyrobiť videá predstavujúce úspešných ľudí z IT branže aj s nahliadnutím do ich životného komfortu, ktorý si vďaka svojim úspechom môžu teraz dovoliť. Osobné výpovede majiteľov IT firiem opierajúcich sa o Porsche či lietadlo, prípadne natočené na jachte či v luxusnej vile majú rozhodne veľkú argumentačnú váhu. Ak sa ich podarí naozaj kreatívne, zaujímavo a vtipne natočiť, majú potenciál, že sa budú medzi mládežou virálne šíriť bez toho, aby bolo treba platiť veľké peniaze za televíznu reklamu. Navyše mládežníci pozerajú televíziu stále menej, a ak sa k nim treba dostať, najlepšie to bude cez web. Dá sa predpokladať, že u časti populácie môže zabrať vízia materiálnych statkov ako motivácia na to, aby išli študovať techniku, ale je to skôr ideová skratka.

Viac sa mi páčia projekty, ktoré idú do hĺbky, do podstaty, do hodnotových rebríčkov, do životného postoja. Projekty, ktoré dokážu v mládežníkoch prebudiť zvedavosť, záujem spoznávať svet, objavovať, ako veci fungujú, a rozmýšľať nad tým, ako by mohli fungovať lepšie. Projekty, ktoré ich motivujú realizovať svoje nápady, pričom si môžu trénovať kreativitu, vytrvalosť, trpezlivosť a, samozrejme, si budú musieť doplniť vedomosti a osvojiť nové technické zručnosti.

Základom pre takéto životné nastavenie tínejdžera je rodina. Často to však nefunguje, pretože rodičia majú niekedy problém sami so sebou alebo nevedia, ako na to, prípadne nemajú záujem atď. Druhé možné miesto na správne usmernenie je škola, ale tá má takisto svoje problémy. Na druhej strane v prípade škôl je aspoň šanca zmeniť stav veľkou reformou, technickým dovybavením, dovzdelaním a metodickým usmernením učiteľov. Tí by už nemali byť distribútormi informácií, testermi a kontrolórmi, ale mali by sa transformovať skôr na mentorov či koučov, po slovensky osobných poradcov, ktorí budú študentom pomáhať orientovať sa v množstve poznatkov, v motivácii a usmernení. Celý proces vzdelávania by sa mal s výdatnou pomocou digitálnych technológií radikálne zmeniť, memorovanie nepotrebných faktov by malo nahradiť kreatívne spoznávanie a chápanie poznatkov v súvislostiach atď. A na veci, ktoré sa treba naozaj nabifľovať, predsa existujú šikovné aplikácie, ktoré študenta na záver ešte aj otestujú pred ostrou písomkou. Nápadov a možností je veľa, treba ich len nasadiť a správne používať. Dokonca aj peňazí je dosť, len ich treba rozumne minúť.

A tretia možnosť je náhodná inšpirácia zvonku. V mojom prípade to bol Róbert Heinlein, známy autor sci-fi, a kniha s názvom Dvere do leta, kde veľkú úlohu zohrali robotickí pomocníci v domácnosti. A keďže som aj ja chcel ako dieťa z pochopiteľných dôvodov zostrojiť domáceho robota na vysávanie, ale nevedel som, ako na to, išiel som študovať technickú kybernetiku.

Jasné, bola tam pomerne náročná matika aj zopár ďalších predmetov, ale dalo sa to zvládnuť. Isteže, poznatky sa dajú získať aj mimo školy a kopec príkladov z IT branže dokazuje, že aj bez vysokej školy sa môžete stať úspešným. Ale nie je to pravidlo, skôr výnimka. Vysoká škola môže študentov okrem toho naučiť systémovému prístupu k riešeniu problémov. A navyše na vysokej škole získate veľa kontaktov, ktoré sa vám neskôr veľmi zídu.

Tak sa nebojte a poďte študovať techniku! My budeme podporovať všetky nápady, projekty a iniciatívy, ktoré by štúdium techniky urobili viac zaujímavejším, zmysluplnejším a príjemnejším. Jednoducho viac sexy ... :-)


PC REVUE 10/2014 OpenPark
Autor: Martin Drobný

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára