pondelok 22. júla 2013

QUARK

Milí čitatelia,

v júnovom čísle Quarku ma zaujal názor doktora Witthöfta o vzťahu vedy a médií. Parafrázovaním tohto výroku by sa dalo povedať, že veda a médiá by mali užšie spolupracovať, menej šíriť senzácie a predkladať verejnosti len tie správy, ktoré dokážu podložiť najnovšími vedeckými poznatkami.

Médiá ovplyvňujú celú našu spoločnosť. Verejnosť pozná predovšetkým tie informácie, ktoré získa z médií. Názory a životné postoje mládeže ovplyvňuje to, čo vidia a počujú v médiách. Hlavným zdrojom informácií celej spoločnosti sú televízie, rádiá, internet, sociálne siete a periodiká. Ľudia však strácajú schopnosť kritického myslenia a slepo prijímajú akékoľvek informácie, ktoré im médiá ponúkajú. Je preto nevyhnutné snažiť sa o to, aby predkladali ľuďom seriózne a hodnotné informácie, nielen senzácie. Ak chceme zmeniť názor verejnosti na vedu a techniku, na nevyhnutnosť jej podpory pre zvýšenie životnej úrovne a motivovať mladých ľudí, aby sami objavovali čaro vedy a techniky, musíme do tohto procesu zapojiť médiá.

O rozvoj spolupráce medzi vedeckým prostredím a médiami sa bude snažiť Centrum vedecko-technických informácií SR realizovaním národného projektu s názvom PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku. Cieľom tohto projektu je zvýšiť povedomie verejnosti vrátane mládeže o význame vedy a techniky a zvýšiť povedomie vedeckej komunity o význame popularizácie vedy.

V rámci projektu vzniknú zaujímavé filmy, animácie, 3D prezentácie, on-line aplikácie a mnohé ďalšie populárne formy sprostredkovania informácií, ktoré vám vysvetlia či odhalia zaujímavosti vedy a techniky. K všetkým týmto multimediálnym dielam sa dostanete prostredníctvom televízie, rozhlasu či internetu. V tlačených médiách si nájdete zaujímavé články predstavujúce nové technológie a vedecké objavy, ktoré nie sú senzáciami, ale overenými faktami. A kde nájdete takéto médium? Držíte ho predsa v ruke – najnovšie vydanie časopisu Quark! Prajem vám príjemné a ničím nerušené čítanie.

Andrea Putalová
vedúca Národného centra pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnostiQUARK 7/2013 Editorial
Autor: Andrea Putalová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára